O kierunku Automatyka i Robotyka

image_pdfimage_print

Kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA integruje w swoim programie studiów podstawową wiedzę z zakresu:

 

–  sterowania (dyskretnego na poziomie systemów maszynowych oraz ciągłego na poziomie procesów technologicznych realizowanych na tych maszynach),

–  automatyzacji systemów i procesów produkcyjnych,

–  informatyki (w szczególności: programowania, komunikacji komputerowej, baz danych, systemów ekspertowych, technik ewolucyjnych, logiki rozmytej oraz sieci neuronowych),

–  systemów wspomagania decyzji,

–  mechaniki (w zastosowaniach do robotów, manipulatorów oraz maszyn i urządzeń),

–  wykorzystanie programów CAD w projektowaniu robotów, maszyn i urządzeń,

–  mechatroniki (zwłaszcza w zakresie projektowania i budowy robotów mobilnych),

–  diagnostyki maszyn i urządzeń,

–  zintegrowanego komputerowo wytwarzania,

–  sterowania produkcją,

–  projektowania procesów technologicznych oraz zapewnienia jakości,

–  zarządzania (do planowania produkcji oraz oceny ekonomicznej jej efektów).

 

Nabywana przez studenta wiedza jest ukierunkowywana na jego osobiste zainteresowania poprzez umożliwienie wyboru jednej ze specjalności. W ramach kierunku istnieje także możliwość indywidualnego formułowania tematów prac przejściowych i dyplomowych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji otrzymania przez studentów stosownych propozycji zagadnień do rozwiązania z zakładów pracy, które zamierzają ich zatrudnić. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentom podjęcie twórczej pracy inżynierskiej w zakresie automatyzacji procesów i systemów oraz sterowania i nadzorowania maszyn i urządzeń. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 absolwentom kierunku Automatyka i Robotyka przysługuje prawo ubiegania się o uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Plany studiów oraz sylabusy dostępne są na stronie:

https://www.mech.pk.edu.pl/index.php/o-kierunku-air

http://syllabus.pk.edu.pl/public/links.pk?id=57