1

O kierunku Energetyka

  • Kierunek Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym. Zajęcia dla studentów prowadzone są na Wydziale Mechanicznym oraz na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
  • Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu techniki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, elektroenergetyki i szeroko rozumianej tematyki energetycznej. Studenci zdobywają również ogólne wykształcenie typowe dla wydziałów mechanicznych politechnik.
  • Studenci posiadają znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  • W ramach kierunku uruchamiane są studia stacjonarne pierwszego stopnia (3,5 roku) oraz stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (1,5 roku).

Plany studiów oraz sylabusy dostępne są na stronie: http://syllabus.pk.edu.pl/public/links.pk?id=112

W ramach studiów zapoznasz się Drogi Kandydacie z zagadnieniami wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach, jej przesyłania oraz dystrybucji. Duży nacisk położony jest na zdobycie umiejętności wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Poznasz zasady ochrony środowiska w energetyce. Zdobędziesz ogólną wiedzę inżynierską w zakresie budowy, użytkowania, badań i diagnostyki różnego typu silników spalinowych. Nabędziesz praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami komputerowymi (CAD, MES, CFD, OZC, CO). Zdobędziesz przygotowanie w dziedzinie elektrotechniki i elektroenergetyki.

Jako Inżynier Energetyk będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych. Możesz zostać specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych.

Będąc studentem Wydziału Mechanicznego otrzymasz również wykształcenie typowe dla tego typu wydziałów. Umożliwia to znalezienie pracy w wielu innych gałęziach przemysłu.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dziennik Ustaw 2014, Poz. 1278) absolwenci kierunku ENERGETYKA mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Mogą starać się także o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie