O kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Politechniki Krakowskiej

image_pdfimage_print

 

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa został utworzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2008/2009 na wyraźne zapotrzebowanie ze strony przemysłu na specjalistów z tej dziedziny.

W pierwszym okresie studiów zapoznasz się Drogi Kandydacie z zagadnieniami, jakie muszą być znane każdemu inżynierowi mechanikowi. Nabędziesz praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami wspomagającymi konstruowanie i projektowanie (CAD, MES, KATIA). Pozwoli Ci to poszukiwać pracy w wielu gałęziach przemysłu, nie tylko w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Jako Inżynier Bezpieczeństwa będziesz przygotowany do pracy w komórkach zajmujących się problemami bezpieczeństwa pracy w każdym przedsiębiorstwie, a w szczególności związanym z transportem drogowym czy energetyką. Będziesz również znał problematykę zrównoważonego rozwoju oraz zasady zarządzania środowiskowego.

W trakcie studiów będziesz mógł wybrać jedną z trzech specjalności, która pozwoli Ci pozyskać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności potrzebne w przyszłym życiu zawodowym.

 

  • Studia na tym kierunku zaczynają się od ogólnego wykształcenia typowego dla wydziałów mechanicznych politechnik.
  • Studenci posiadają znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  • W ramach kierunku uruchamiane są studia stacjonarne i niestacjonarne tylko pierwszego stopnia (3,5 roku). Absolwenci mogą kontynuować studia II stopnia (magisterskie) na pokrewnej specjalności.

 

 

Plany studiów kierunku oraz sylabusy przedmiotów dostępne są na stronie internetowej: http://syllabus.pk.edu.pl/public/links.pk?id=63

 

Absolwenci, podejmując pracę w służbach BHP, mogą zacząć karierę zawodową od razu od stanowiska starszego inspektora, przeskakując stanowisko inspektora BHP.