O kierunku Inżynieria Materiałowa Politechniki Krakowskiej

image_pdfimage_print

Dynamiczny rozwój nauk technicznych w drugiej połowie XX wieku zwiększył zainteresowanie obszarem badań materiałowych. Pojawiła się nowa interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki określana mianem Inżynierii Materiałowej. Ta dyscyplina nauki wykorzystuje wiedzę teoretyczną i eksperymentalną w celu projektowania, wytwarzania oraz zastosowania nowych lub udoskonalonych materiałów inżynierskich nie tylko w technice, lecz również w innych dziedzinach, jak: medycyna, sport , telekomunikacja itp.

Osiągnięcia techniki w ostatnich trzech dekadach dowiodły, że bez zastosowania nowych materiałów nie byłyby możliwe takie rozwiązania konstrukcyjne, jak np. urządzenia pracujące w ekstremalnych warunkach (promy kosmiczne, nowoczesne bloki energetyczne), przesyłanie i zapis gigainformacji (światłowody, komputery), czy współczesna protetyka (biomateriały). Użytkowe cechy wszystkich wyrobów, konstrukcji lub urządzeń, które są stosowane w technice, sporcie, rozrywce i życiu codziennym zależą od fizyko-chemicznych właściwości materiałów zastosowanych do ich budowy. Właściwości materiałów zależą natomiast od ich składu chemicznego i struktury, które są kształtowane w procesie ich wytwarzania.

Podstawowym celem dydaktycznym kierunku Inżynierii Materiałowej jest zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną i doświadczalną niezbędną do zrozumienia i opisu budowy materiałów oraz zjawisk strukturalnych występujących podczas ich wytwarzania, przetwarzania oraz eksploatacji w różnego rodzaju wyrobach lub konstrukcjach. W nowoczesnej Inżynierii Materiałowej znajdują zastosowanie metody komputerowe i technologie informatyczne. Umożliwia ona tworzenie różnorodnych materiałów o zaplanowanych własnościach przy wykorzystaniu szeregu specjalistycznych technologii. Ten kierunek studiów jest doskonałym przykładem w jaki sposób nauki podstawowe i stosowane mogą wspólnie działać dla rozwiązywania potrzeb współczesnej cywilizacji.

Doświadczona kadra naukowa oraz dobrze wyposażone w aparaturę badawczą laboratoria Instytutu Inżynierii Materiałowej umożliwiają uzyskanie przez absolwentów kierunku gruntownej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia ciekawej pracy w firmach przemysłowych, laboratoriach naukowych i placówkach badawczo – rozwojowych.

Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzone są jako: stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie). Politechnika Krakowska to nowoczesna, państwowa Uczelnia z tradycjami, gdzie studia stacjonarne są bezpłatne i prowadzone na wysokim poziomie. Kierunek Inżynieria Materiałowa jest przyszłościowy gdyż m.in. dzięki nowym materiałom możliwy będzie rozwój nieznanych dotychczas dziedzin techniki. W czasie studiów przekazujemy naszym studentom szeroką wiedzę, a po ich ukończeniu absolwenci znajdują bez trudu zatrudnienie zarówno w kraju jak i za granicą.

Dodatkową motywacją do podjęcia studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa, może być informacja, że od roku akademickiego 2015/2016 program studiów realizowany w ramach specjalności Inżynieria Spajania Materiałów spełnia wymogi stawiane przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) oraz Europejską Federację Spawalniczą (EWF) odnośnie kształcenia inżynierów spawalników.  Absolwenci tej specjalności, po spełnieniu określonych warunków, będą mogli już bez dodatkowego kursu przystępować do egzaminu umożliwiającego  uzyskanie dyplomu International Welding Engineer (IWE) lub European Welding Engineer (EWE). Ukończenie studiów pozwalających na uzyskanie tych dyplomu stanowić będzie silny argument przy podejmowaniu pracy zawodowej przez Absolwentów na terenie Unii Europejskiej.  Plany studiów oraz sylabusy dostępne są na stronie internetowej: http://syllabus.pk.edu.pl/public/