O kierunku Inżynieria Produkcji Politechniki Krakowskiej

image_pdfimage_print

Inżynieria produkcji to nowy kierunek studiów na Wydziale  Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, wprowadzony od roku akademickiego 2015/16 (zamiast kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji).

Inżynieria produkcji jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów dostosowanym do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz wymogów rynku pracy, umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu projektowania wyrobów i procesów, podstaw sterowania, eksploatacji, organizacji oraz zarządzania procesami wytwarzania.

Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w firmach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna oraz ekonomiczna.

Nasi absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Produkcji umożliwią uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami i systemami produkcyjnymi w ramach jednej z czterech specjalności:

STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI to studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania. Na studiach magisterskich jest możliwość dyplomowania w jednym z czterech obszarów tematycznych rozszerzających podstawy teoretyczne, wiedzę i kompetencje z zakresu specjalności studiowanej na studiach inżynierskich tj.:

  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie produkcją,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • multimedia i poligrafia.