O kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

image_pdfimage_print

Kierunek studiów Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego (IWP) prowadzony jest na Wydziale Mechanicznym PK. Kierunek ten obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztukę w dziedzinie sztuk plastycznych i jest prowadzony przez wysoko kwalifikowaną kadrę posiadającą kompetencje nauk technicznych (pracownicy Politechniki Krakowskiej) oraz w zakresie sztuki (pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie).

 

Absolwenci kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego uzyskają kwalifikacje, które są przydatne do pracy w działach projektowych, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów, tworzeniem nowych wyrobów, tworzeniem wyrobów innowacyjnych, jak również inną działalnością twórczą. Możliwości zatrudnienia obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży: motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych. Na tego typu specjalistów istnieje zapotrzebowanie także w średnich i małych przedsiębiorstwach charakteryzujących się częstym wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Przydatne umiejętności i kwalifikacje nabędą tu również osoby pragnące prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Studenci kierunku IWP mają możliwość kontaktu ze specjalistami zarówno z zakresu inżynierii mechanicznej, jak również wzornictwa przemysłowego. W zakresie przedmiotów kierunkowych położono nacisk na równowagę pomiędzy przedmiotami z obszaru nauk technicznych i sztuk plastycznych. W programie studiów przedmioty kierunkowe dla obu tych obszarów występują w podobnej liczbie godzin. Program studiów obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak grafika inżynierska, inżynieria materiałowa, budowa maszyn, projektowanie i budowa środków transportu drogowego i szynowego, systemy komputerowego wspomagania projektowania i obliczeń inżynierskich, metrologia, technologie wytwarzania produktu, fotografia, komputerowa analiza obrazu, rysunek prezentacyjny, makietowanie, techniki komunikacji wizualnej, renderowanie 2D, działania wizualnymi, prezentacja wizualna produktu, wzornictwo środków transportu i urządzeń przemysłowych, historia wzornictwa, proces rozwoju nowego produktu, antropometria.

 

Instytutem dyplomującym na tym kierunku jest Instytut Informatyki Stosowanej, gdzie szczególnie pod nadzorem Katedry Systemów Informatycznych i Modelowania Komputerowego prowadzone będą zajęcia projektowe. Realizacja prac dyplomowych przewidziana jest jako zespołowa, pod opieką specjalistów z obszaru inżynierii mechanicznej i sztuki. Instytutami wspomagającymi ten kierunek są: Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, Instytut Pojazdów Szynowych oraz Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej.

 

Studia na kierunku IWP przygotowują do wykonywania zawodu inżyniera – projektanta w zakresie specjalności Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego. W ramach tej specjalności zaproponowano wiele przedmiotów wybieralnych oraz dwa bloki profilujące dyplom:

– projektowanie produktu,

– projektowanie środków transportu.