O kierunku Informatyka Stosowana

image_pdfimage_print

Nowy kierunek studiów  –  Informatyka Stosowana I i II stopnia

Studia na kierunku Informatyka Stosowana I i II stopnia są ofertą skierowaną dla tych, którzy chcą nabyć nie tylko umiejętność programowania, ale przede wszystkim tworzenia i wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana dysponują szeroką wiedzą zarówno z zakresu nauk podstawowych, takich jak matematyka, fizyka, jak również ukierunkowaną na podstawowe problemy współczesnej informatyki.

W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość kontaktu ze specjalistami z różnych dyscyplin naukowych, m.in. automatyki i robotyki, budowy i eksploatacji maszyn, energetyki, inżynierii materiałowej, biomechaniki, mechaniki, transportu itp. Dzięki temu absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w różnorodnych firmach wykorzystujących technologie informacyjne. Wiedza ta jest pogłębiana w trakcie praktyk. Daje to naszym absolwentom pewną przewagę na rynku pracy, gdyż już w momencie zakończenia studiów posiadają znaczny poziom wiedzy praktycznej.

Na studiach I stopnia, przygotowujących do wykonywania zawodu informatyka oraz ewentualnego podjęcia studiów II stopnia, zrezygnowano z standardowego podziału na specjalności, umożliwiając studentom samodzielny wybór przedmiotów specjalizujących w ramach czterech bloków przedmiotów wybieralnych:

– inżynieria przemysłowa,
– inżynieria oprogramowania,
– systemy informatyczne w medycynie
– systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

Dzięki tak elastycznemu planowi studiów, każdy ze studentów ukończy dwa wybrane przez siebie bloki przedmiotów wybieralnych, specjalizując się w dwóch wybranych dziedzinach, co może stanowić niewątpliwy atut w przyszłej pracy zawodowej.

Dużą wagę przywiązujemy do znajomości przez studentów języka angielskiego, dlatego też, język ten jest obowiązkowy, a nasi absolwenci powinni posługiwać się nim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Studia II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana dają możliwość poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu problemów i wyzwań współczesnej informatyki. Aby sprostać aktualnym trendom i zapotrzebowaniu rynku pracy studenci mają możliwość wyboru jednego z trzech bloków przedmiotów specjalistycznych:

– Systemy sieciowe i bazy danych
– Systemy CAD i przetwarzanie obrazów,
– Systemy mobilne i interaktywne.

Absolwenci studiów I i II stopnia Informatyki Stosowanej to specjaliści, którzy nie tylko znają podstawowe dziedziny informatyki, ale przede wszystkim to osoby których wszechstronne interdyscyplinarne wykształcenie pozwala na twórczą współpracę z przedstawicielami innych dziedzin nauki, przemysłu czy gospodarki.