O kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Politechniki Krakowskiej

image_pdfimage_print

 

 • Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest kierunkiem łączącym tradycję Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z najbardziej nowoczesnymi trendami przemysłowymi i dydaktycznymi.
 • Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, techniki cieplnej i przepływowej, jak również specjalistyczne wykształcenie z konstrukcji maszyn, aparatury procesowej, chłodniczej, samochodów silników spalinowych oraz najnowocześniejszych procesów przemysłowych.
 • Wykształcenie obejmuje wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruowanie i przygotowanie produkcji maszyn urządzeń i instalacji w różnych gałęziach przemysłu zgodnie z wybraną specjalnością.
 • Wiedza i umiejętności zgodne są z wymogami międzynarodowymi ECTS.
 • Studenci posiadają znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • W ramach kierunku uruchamiane są studia stacjonarne pierwszego stopnia (3,5 roku) oraz stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (1,5 roku).

 

Plany studiów oraz sylabusy dostępne są na stronie: http://syllabus.pk.edu.pl/public/links.pk?id=63

Studia pierwszego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

 

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

 • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
 • prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich,
 • stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacja,
 • pracy w zespole,
 • koordynacji prac i oceny ich wyników,
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych
 • z organizacja produkcji i automatyzacja procesów technologicznych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach
 • akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych
 • wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Uzyskują wiedzę w zakresie technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie: projektowanie, wytwarzanie, eksploatacje maszyn i dobór materiałów inżynierskich. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych.

 

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

 

 • twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych,
 • kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi,
 • samodzielnego prowadzenia badan w jednostkach naukowo-badawczych,
 • zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych,
 • podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

 

Absolwenci posiadają umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi. Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 

 • jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych,
 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych,
 • instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu
 • mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

 

Absolwenci studiów drugiego stopnia otrzymują szczegółowa wiedzę i uzyskują wysokie kwalifikacje w zakresie specjalności, którą ukończyli.