O kierunku Transport Politechniki Krakowskiej

image_pdfimage_print

 

  • Kierunek Transport jest kierunkiem wydziałowym. Zajęcia dla studentów prowadzone są na Wydziale Mechanicznym.
  • Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji środków transportu, mechatroniki, logistyki i spedycji w transporcie, badaniem i utrzymaniem środków transportu. Studenci zdobywają również ogólne wykształcenie typowe dla wydziałów mechanicznych politechnik.
  • Studenci posiadają znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  • W ramach kierunku uruchamiane są studia stacjonarne pierwszego stopnia (3,5 roku) oraz stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (1,5 roku).

 

Plany studiów oraz sylabusy dostępne są na stronie: http://syllabus.pk.edu.pl/public/links.pk?id=57

W ramach studiów zapoznasz się Drogi Kandydacie z zagadnieniami projektowania, budowy i eksploatacji środków transportu masowego, indywidualnego oraz maszyn budowlanych i transportu przemysłowego. Zdobędziesz gruntowną znajomość systemów transportowych, umiejętność ich planowania, organizowania i kierowania eksploatacją z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Zapoznasz się z organizacją i funkcjonowaniem jednostek obsługowo-naprawczych środków  transportu. Zdobędziesz wiedzę z zakresu monitoringu procesów zużycia i niezawodności elementów  maszyn oraz pojazdów. Uzyskasz wykształcenie w zakresie budowy i technologii samochodów, diagnostyki oraz metod serwisowania pojazdów samochodowych z rozbudowanymi układami mechatronicznymi. Zdobędziesz wiedzę z zakresu, konstrukcji, eksploatacji, telematyki, kontrolingu technicznego oraz bezpieczeństwa, a także inżynierii maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego. Zdobędziesz umiejętności projektowania i wdrażania przestrzenne sieci logistyczne i usługi logistyczne oraz zarządzania przedsiębiorstwami z branży TSL. Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu współczesnych technologii transportowych i przeładunkowych, spedycji krajowej i międzynarodowej, technologii usług spedycyjnych i logistycznych.

Nabędziesz praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami komputerowymi (CAD, MES, CATIA, ANSYS, Solid Works, Delphi, SAP, Weibull++, BlockSim i in.).