obowiązkowe szkolenia

Obowiązkowe szkolenia studentów rozpoczynających kształcenie na Politechnice Krakowskiej

image_pdfimage_print
 
 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zarządzeniem nr 132 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie 
obowiązkowych szkoleń studentów rozpoczynających kształcenie na Politechnice Krakowskiej, informujemy:

Studenci rozpoczynający kształcenie na Politechnice Krakowskiej odbywają w pierwszym semestrze studiów następujące obowiązkowe szkolenia:

  • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy „Instruktaż ogólny”

  • Szkolenie biblioteczne

  • Szkolenie świadomościowe na temat równości i przeciwdziałania dyskryminacji

Odbycie powyższych szkoleń stanowi wymóg formalny zaliczenia semestru.

Z obowiązku odbycia szkoleń zwolnieni są studenci, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli odpowiednie szkolenia na PK lub na innej uczelni.

UWAGA! Linki do szkoleń świadomościowych są dostępne w wirtualnym dziekanacie.

Poniżej terminy szkoleń:

Terminy szkoleń bibliotecznych

Terminy szkolenia świadomościowego