Prof. Jerzy Ginalski

Odszedł Profesor Jerzy Ginalski

image_pdfimage_print
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Jerzego Ginalskiego, absolwenta AGH i  Politechniki Krakowskiej,  wieloletniego pracownika i przyjaciela Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Prof. Jerzy Ginalski był jednym z  inicjatorów powstania kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK.

Prof. dr hab. Jerzy Ginalski był wybitnym projektantem, pedagogiem i organizatorem kształcenia projektantów wzornictwa, autorem programów badawczych, członkiem wielu międzynarodowych i krajowych organizacji, m.in.: Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, Komisji Ergonomicznej PAN, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ; wielokrotnie nagrodzony licznymi odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji, Srebrnym Medalem Gloria Artis.

Pogrzeb profesora Jerzego Ginalskiego odbędzie się w piątek 15. 02 2019 na Cmentarzu Rakowickim.
prof. Jerzy Ginalski