Odwiedziny CERN

image_pdfimage_print

Politechnika Krakowska i Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) współpracuje już ponad 25 lat. Kolejne, długoterminowe porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w czerwcu 2015 r. Umowa obejmuje wszystkie jednostki uczelni i podsumowuje wspólne działania, otwierając przed partnerami nowe możliwości kooperacji w obszarze badań o fundamentalnym znaczeniu dla światowej nauki.


Współpraca PK z CERN rozpoczęła się w 1990 r., wówczas dr inż. Tadeusz Kurtyka, pierwszy naukowiec z Politechniki, wziął udział w pionierskich pracach prowadzonych w CERN nad koncepcją Wielkiego Zderzacza Hadronów (Large Hadron Collider). Od 1997 r. pracownicy naukowi PK zaczęli na bieżąco uczestniczyć w projektach związanych z rozwijaniem koncepcji akceleratora LHC. W czerwcu 2011 r. Politechnika Krakowska i CERN podpisały pierwszą oficjalną umową o współpracy.


W ciągu 25 lat współpracy z CERN naukowcy Politechniki zajmowali się takimi zagadnieniami jak: rozwijanie struktury magnesów dipolowych, projektowanie urządzeń typu ekrany termiczne i systemy chłodzenia, rozwijanie koncepcji linii nadprzewodzącej służącej do zasilania i sterowania magnesami korekcyjnymi, struktura połączeń nadprzewodników. Ważna grupa prac dotyczyła opracowania unikatowego systemu kompensacji termomechanicznej akceleratora pracującego w ekstremalnie niskich temperaturach oraz programu optymalizacji stref połączeń magnesów nadprzewodzących.


Przełomowym osiągnięciem uczonych z PK było także wprowadzenie do projektowania akceleratorów cząstek elementarnych analizy opartej na funkcji niezawodności, która do tej pory nie była stosowana na szerszą skalę w tej dziedzinie.


Efektem współpracy specjalistów z Politechniki Krakowskiej z CERN oprócz innowacyjnych rozwiązań badawczych są sukcesy naukowe, publikacje i raporty techniczne oraz różne formy stażów dla studentów i pracowników Politechniki, niektórzy związali dalszą karierę naukową z CERN.


Europejska Organizacja Badań Jądrowych jest jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych świata. Z CERN związanych jest 200 Polaków, głównie naukowców i inżynierów, a 66 jest tam zatrudnionych. Łącznie pracuje tam około 2,4 tys. osób.


Oficjalnie Polska stała się członkiem Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w 1991 r. Politechnika Krakowska była jedną z pierwszych uczelni w Polsce, które zostały zaproszone przez CERN do zawarcia formalnego porozumienia.

 

4 kwietnia JM Rektor PK – prof. Jan Kazior, Dziekan Wydziału Mechnicznego prof. Jerzy Sładek, prof. Błażej Skoczeń i dr. inż Ryszard Kantor odwiedzili Europejską Organizacje Badań Jądrowych w Genewie.