Organizacja roku akademickiego 21/22 – ostatni semestr

image_pdfimage_print

 

Na podstawie § 3 Załącznika do Zarządzenia nr 59 Rektora PK z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak R.0201.66.2021, w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 ustala się organizację ostatniego semestru stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

  

I. Semestr 7 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia będzie trwał:

od 1 października 2021 r. do 27 lutego 2022 r.

 1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 3 października do 31 października 2021 r.

od 2 listopada do 10 listopada 2021 r.

od 13 listopada do 10 grudnia 2021 r.

 1. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

1 października 2021 r. (Wydziałowa inauguracja roku akademickiego)

2 października 2021 r. (Uczelniana inauguracja roku akademickiego)

1 listopada 2021 r. (Święto Wszystkich Świętych)

od 11 do 12 listopada 2021 r. (Narodowe Święto Niepodległości)

od 21 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. (Boże Narodzenie – przerwa świąteczna)

od 6 do 7 stycznia 2022 r. (Święto Trzech Króli)

 1. Ustala się terminy sesji egzaminacyjnej:

od 11 grudnia do 20 grudnia 2021 r.

od 3 stycznia do 5 stycznia 2022 r.

od 8 stycznia do 9 stycznia 2022 r.

 1. Ustala się terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 10 stycznia do 24 stycznia 2022 r.

 1. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 10 stycznia do 27 lutego 2022 r.

 1. Ustala się ostateczne terminy:
 • egzaminu dyplomowego dla studentów zainteresowanych rekrutacją na studia II stopnia:

do 11 lutego 2022 r.

 • zaliczenia semestru zimowego:

24 stycznia 2021 r.

 • dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego

16 lutego 2022 r. godz. 9.00

 •  złożenia wniosków o rejestrację na semestr/skreślenie z listy studentów:

od 25 stycznia do 22 lutego 2022 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

 • planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

27 lutego 2022 r.

 

 1. Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się
  4 października 2021r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 28 marca 2022r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują 
  w semestrze naprzemiennie.

 


 

II. Semestr 7 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, skierowanych na powtarzanie przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego będzie trwał:

od 28 lutego do 30 września 2022 r.

 1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 28 lutego do 23 marca 2022 r.

od 25 marca do 13 kwietnia 2022 r.

od 20 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.

od 4 maja do 10 maja 2022 r.

 1. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

24 marca 2022 r. (Bieg Kościuszkowski)

od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)

od 30 kwietnia do 3 maja 2022 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)

11 maja 2022 r. (Święto Szkoły)

5 czerwca 2022 r. (Zielone Świątki)

16 czerwca 2022 r. (Boże Ciało)

 1. Ustala się następujące terminy sesji egzaminacyjnej:

od 12 maja do 4 czerwca 2022 r.

od 6 czerwca do 15 czerwca 2022 r.

od 17 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

 1. Ustala się następujące terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 1 września do 14 września 2022 r.

 1. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 16 maja do 4 czerwca 2022 r.

od 6 czerwca do 15 czerwca 2022 r.

od 17 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

od 8 września do 30 września 2022 r.

 

 1. Ustala się ostateczne terminy:
 • zaliczenia semestru zimowego:

14 września 2022 r.

 • dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego:

15 września 2022 r. godz. 9.00

 • złożenia dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2022/2023/skreślenie z listy studentów:

15 września 2022 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

 • planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

30 września 2022 r.

 


 

 III. Semestr 3 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia będzie trwał:

od 28 lutego do 30 września 2022 r.

 

 1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 28 lutego do 23 marca 2022 r.

od 25 marca do 13 kwietnia 2022 r.

od 20 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.

od 4 maja do 10 maja 2022 r.

od 12 maja do 4 czerwca 2022 r.

od 6 czerwca do 12 czerwca 2022 r.

 

   2. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

24 marca 2022 r. (Bieg Kościuszkowski)

od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)

od 30 kwietnia do 3 maja 2022 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)

11 maja 2022 r. (Święto Szkoły)

5 czerwca 2022 r. (Zielone Świątki)

16 czerwca 2022 r. (Boże Ciało)

  3. Ustala się następujące terminy sesji egzaminacyjnej:

od 13 czerwca do 15 czerwca 2022 r.

od 17 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

 

4. Ustala się następujące terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 1 września do 14 września 2022 r.

5. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 14 czerwca do 15 czerwca 2022 r.

od 17 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

od 8 września do 30 września 2022 r.

 6. Ustala się ostateczne terminy:

 • zaliczenia semestru zimowego:

14 września 2022 r.

 • dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego:

15 września 2022 r. godz. 9.00

 • złożenia dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2022/2023/skreślenie
  z listy studentów:

15 września 2022 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

 

 • planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

30 września 2022 r.

 


 

IV. Ustala się następujące terminy dokonania czynności administracyjnych:

 

 1. Przekazanie do Katedry przez promotora ostatecznego tematu pracy dyplomowej realizowanej przez studenta nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 2. Wprowadzenie przez Studenta pracy dyplomowej do systemu ASAP nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 3. Przeprowadzenie zaliczenia i wprowadzenie ocen do systemu eHMS/dsys przez nauczyciela akademickiego,
  z przedmiotów z semestru dyplomowego, w tym przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej, nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 4. Zatwierdzenie danych w systemie HMS/dsys, zmiana statusu studenta w HMS/dsys oraz wydruk karty okresowych osiągnięć studenta przez pracownika dziekanatu nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 5. Podjęcie decyzji w sprawie zaliczenia semestru i odnotowanie przez Dziekana na karcie okresowych osiągnięć studenta nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 6. Dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego przez Dziekana nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 7. Wygenerowanie przez Pracownika dziekanatu z HMS/dsys protokołu egzaminu dyplomowego, nie później niż 1 dzień roboczy przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

 

Ostatnia aktualizacja: 1.02.22

Załączniki