Organizacja roku akademickiego 21/22 – ostatni semestr

image_pdfimage_print

Na podstawie § 3 Załącznika do Zarządzenia nr 59 Rektora PK z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak R.0201.66.2021, w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 ustala się organizację ostatniego semestru stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Semestr 7, dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia będzie trwał:

od 1 października 2021 r. do 27 lutego 2022 r.

1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 3 października do 31 października 2021 r.
od 2 listopada do 10 listopada 2021 r.
od 13 listopada do 10 grudnia 2021 r.

2. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

1 października 2021 r. (Wydziałowa inauguracja roku akademickiego)
2 października 2021 r. (Uczelniana inauguracja roku akademickiego)
1 listopada 2021 r. (Święto Wszystkich Świętych)
od 11 do 12 listopada 2021 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
od 21 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. (Boże Narodzenie – przerwa świąteczna)
od 6 do 7 stycznia 2022 r. (Święto Trzech Króli)

3. Ustala się terminy sesji egzaminacyjnej:

od 11 grudnia do 20 grudnia 2021 r.
od 3 stycznia do 5 stycznia 2022 r.
od 8 stycznia do 9 stycznia 2022 r.

4. Ustala się terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 10 stycznia do 24 stycznia 2022 r.

5. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 10 stycznia do 27 lutego 2022 r.

6. Ustala się ostateczne terminy:
  1) egzaminu dyplomowego dla studentów zainteresowanych rekrutacją na studia II stopnia:

do 11 lutego 2022 r.

  2) zaliczenia semestru zimowego:

24 stycznia 2022 r.

  3) dostarczenia do dziekanatu przez jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego

16 lutego 2022 r. godz. 9.00
4) złożenia wniosków o rejestrację na semestr/skreślenie z listy studentów:

od 25 stycznia do 22 lutego 2022 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

  5) planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

27 lutego 2022 r.

7. Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się
4 października 2021r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 28 marca 2021 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

Załączniki