Organizacja roku22_23_ostatni semestr

Organizacja roku akademickiego 22/23 – ostatni semestr

image_pdfimage_print

Na podstawie § 3 Załącznika do Zarządzenia nr 35 Rektora PK z dnia 26 kwietnia 2022 r., znak R.0201.46.2022, w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 ustala się organizację ostatniego semestru stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

I. Semestr 7 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia będzie trwał:

od 1 października 2021 r. do 26 lutego 2023 r.

1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 5 października 2022 r.
od 7 października do 30 października 2022 r.
od 3 listopada do 10 listopada 2022 r.
od 12 listopada do 9 grudnia 2022 r.

2. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

6 października 2022 r. (Uczelniana inauguracja roku akademickiego)
od 31 października do 2 listopada 2022 r. (Święto Wszystkich Świętych)
11 listopada 2022 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
od 23 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r. (Boże Narodzenie – przerwa świąteczna)
6 stycznia 2023 r. (Święto Trzech Króli)

3. Ustala się terminy sesji egzaminacyjnej:

od 10 grudnia do 22 grudnia 2022 r.
od 3 stycznia do 5 stycznia 2023 r.
od 7 stycznia do 8 stycznia 2023 r.

4. Ustala się terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 9 stycznia do 24 stycznia 2023 r.

5. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 9 stycznia do 26 lutego 2023 r.

6. Ustala się ostateczne terminy:
• egzaminu dyplomowego dla studentów zainteresowanych rekrutacją na studia II stopnia:

do 10 lutego 2023 r.

• zaliczenia semestru zimowego:

24 stycznia 2023 r.

• dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego

16 lutego 2023 r. godz. 9.00

• złożenia wniosków o rejestrację na semestr/skreślenie z listy studentów:

od 25 stycznia do 21 lutego 2023 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

• planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

26 lutego 2023 r.

7. Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się
3 października 2022r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 27 lutego 2023r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

II. Semestr 7 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, skierowanych na powtarzanie przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego będzie trwał:

od 27 lutego do 30 września 2023 r.

1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 27 lutego do 23 marca 2023 r.
od 25 marca do 5 kwietnia 2023 r.
od 12 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r.
od 4 maja do 9 maja 2023 r.

2. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

24 marca 2023 r. (Bieg Kościuszkowski)
od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)
od 1 maja do 3 maja 2023 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)
10 maja 2023 r. (Święto Szkoły)
28 maja 2023 r. (Zielone Świątki)
8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało)

3. Ustala się następujące terminy sesji egzaminacyjnej:

od 11 maja do 7 czerwca 2023 r.
od 9 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

4. Ustala się następujące terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 1 września do 14 września 2023 r.

5. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 11 maja do 7 czerwca 2023 r.
od 9 czerwca do 30 czerwca 2023 r.
od 11 września do 30 września 2023 r.

6. Ustala się ostateczne terminy:
• zaliczenia semestru zimowego:

14 września 2023 r.

• dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego:

15 września 2023 r. godz. 9.00

• złożenia dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2022/2023/skreślenie z listy studentów:

15 września 2023 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

• planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

30 września 2023 r.

III. Semestr 3 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia będzie trwał:

od 27 lutego do 30 września 2023 r.

1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 27 lutego do 23 marca 2023 r.
od 25 marca do 5 kwietnia 2023 r.
od 12 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r.
od 4 maja do 9 maja 2023 r.
od 11 maja do 27 maja 2023 r.
od 29 maja do 7 czerwca 2023 r.
od 9 czerwca do 11 czerwca 2023 r.

2. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

24 marca 2023 r. (Bieg Kościuszkowski)
od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)
od 1 maja do 3 maja 2023 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)
10 maja 2023 r. (Święto Szkoły)
28 maja 2023 r. (Zielone Świątki)
8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało)

3. Ustala się następujące terminy sesji egzaminacyjnej:

od 12 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

4. Ustala się następujące terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 1 września do 14 września 2023 r.

5. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 13 czerwca do 30 czerwca 2023 r.
od 11 września do 30 września 2023 r.

6. Ustala się ostateczne terminy:
• zaliczenia semestru zimowego:

14 września 2023 r.

• dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego:

15 września 2023 r. godz. 9.00

• złożenia dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2022/2023/skreślenie z listy studentów:

15 września 2023 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

• planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

30 września 2023 r.

IV. Ustala się następujące terminy dokonania czynności administracyjnych:

1. Przekazanie do Katedry przez promotora ostatecznego tematu pracy dyplomowej realizowanej przez studenta oraz planowanych recenzentów nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
2. Wprowadzenie przez Studenta pracy dyplomowej do systemu ASAP nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
3. Przeprowadzenie zaliczenia i wprowadzenie ocen do systemu eHMS/dsys przez nauczyciela akademickiego,
z przedmiotów z semestru dyplomowego, w tym przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej, nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
4. Zatwierdzenie danych w systemie HMS/dsys, zmiana statusu studenta w HMS/dsys oraz wydruk karty okresowych osiągnięć studenta przez pracownika dziekanatu nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
5. Podjęcie decyzji w sprawie zaliczenia semestru i odnotowanie przez Dziekana na karcie okresowych osiągnięć studenta nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
6. Dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego przez Dziekana nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
7. Wygenerowanie przez Pracownika dziekanatu z HMS/dsys protokołu egzaminu dyplomowego, nie później niż 1 dzień roboczy przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

V. Decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego, wprowadza się zmianę w organizacji semestru zimowego dla studiów stacjonarnych polegającą na tym, że:

19 stycznia 2023 r. (czwartek – P) odbywają się zajęcia realizowane
planowo w piątek przypadający w tygodniu parzystym

27 stycznia 2023 r. (piątek – N) odbywają się zajęcia realizowane
planowo w piątek przypadający w tygodniu parzystym

Na stronie www Wydziału w zakładce: Studenci -> Rozkład zajęć -> Rezerwacja sal, w kalendarzu auli A123, można sprawdzić aktualną organizację semestru oraz tygodnie parzyste i nieparzyste.