1

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych

Ogłoszenia
Rozkład zajęć
Ogłoszenia

Zajęcia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/22 rozpoczynają się 28 lutego 2022 r.

Pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (zaczynający się 28 lutego 2022 r.)  jest tygodniem nieparzystym.
Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

UWAGA!
Decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego, wprowadza się zmianę w organizacji semestru letniego studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 polegającą na tym, że:

  • 11 kwietnia 2022 roku (poniedziałek – N) odbywają się zajęcia realizowane planowo w poniedziałek przypadający w tygodniu parzystym;

  • 12 kwietnia 2022 roku (wtorek – N) odbywają się zajęcia realizowane planowo we wtorek przypadający w tygodniu parzystym;

  • 20 kwietnia 2022 roku (środa – P) odbywają się zajęcia realizowane planowo w czwartek przypadający w tygodniu parzystym.

w zakładce: Studenci -> Rozkład zajęć -> Rezerwacja sal, w kalendarzu auli A123, można sprawdzić aktualną organizację semestru oraz czy dany tydzień jest parzysty czy nieparzysty.


Wszystkich studentów którzy mają w programie przedmiot wychowanie fizyczne informujemy o konieczności zalogowania się w Wirtualnym Sekretariacie. Link do zapisów www.ws.csir.pk.edu.pl
Zalogowanie się jest niezbędne do udziału w pierwszych i kolejnych zajęciach WF.


OZNACZENIA W PLANIE:

Objaśnienia skrótów kierunków:

A – Automatyka i robotyka

B – Inżynieria bezpieczeństwa

I – Inżynieria produkcji

K – Informatyka

L – Inżynieria medyczna / biomedyczna

M – Mechanika i budowa maszyn

S – Pojazdy samochodowe

T – Środki Transportu i Logistyka/ Inżynieria środków transportu / Transport

U – Systemy i urządzenia przemysłowe

W – Inżynieria wzornictwa przemysłowego


N, N1, N2.., n1, n2…– tydzień nieparzysty

P, P1, P2.., p1,p2… – tydzień parzysty


–  sale wm-wsxx  są to sale wirtualne na platformie zoom, do których linki dostępne są w wirtualnym dziekanatcie

sale zdxx są to sale wirtualne do których linki będą wysłane przez prowadzących

– w przypadku braku sali (typu M4a lab  lub  M4b lab), sale zostaną podane przez prowadzących


  1. Wychowanie fizyczne lato 2021-2022
  2. Objaśnienie skrótów zajęć wspólnych
  3. Objaśnienie skrótów przedmiotów
  4. Szczegółowe informacje o sposobie zapisania się na zdalne zajęcia z lektoratu języka angielskiego dla studentów I roku 2 stopnia studiów dostępne są na stronie Studium Języków Obcych: http://sjo.pk.edu.pl/index.php/pierwsze-zajecia-z-jezyka-obcego/

Uwagi dotyczące rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych proszę zgłaszać przez e-mail: podzial.wm-s@pk.edu.pl

Rozkład zajęć