Prodziekan: dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK

image_pdfimage_print

Urodzony: 22 września 1959 r. w Częstochowie.

Wykształcenie: absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Częstochowie (1978). Studiował w Instytucie Budownictwa Lądowego Politechniki Częstochowskiej – dyplom magistra inżyniera budownictwa (1983) oraz na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej – dyplom magistra inżyniera podstawowych problemów techniki (1987). Doktorat (1993), habilitacja (2002) oraz tytuł profesora nadzwyczajnego (2006) uzyskane na Politechnice Krakowskiej.

Od 1986 związany z Instytutem Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego, a po reorganizacji z Instytutem Mechaniki Stosowanej. Kierownik Pracowni Dydaktyczno – Naukowej Mechaniki Ciał Odkształcalnych (od 2007) oraz prodziekan Wydziału Mechanicznego (od 2008).

Doświadczenia zdobyte za granicą: TU Berlin, 1 Institut für Mechanik, stypendium PAN i Deutsche Forschungsgemeinschaft (1992, 1996); staż podoktorski w firmie ADINA R&D Inc., Cambridge Massachusetts (1994); Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Fachbereich Ingenieurwissenschaften, Technische Mechanik (1999).

Członkostwa: Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN, Archive of Applied Mechanics Editorial Office oraz Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik Editorial Office.

Zainteresowania naukowe: kontynualna mechanika uszkodzeń, naprężenia termiczne, materiały funkcjonalnie gradientowe, teoria pól sprzężonych, termo-mechanika ośrodków niejednorodnych i anizotropowych, optymalizacja własności materiałowych.