1

Profile

Automatyka i Robotyka

13A1 – Automatyzacja Systemów Wytwarzania

13A5 –   Mechatronika

13A4 – Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

13A6,83A6 – Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych

Informatyka Stosowana

13K – bez specjalności

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

13W – bez podziału na specjalność

Inżynieria Bezpieczeństwa

13B2 – Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

13B3 – Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

Inżynieria Biomedyczna

13L1 – Biomechanika Urazów

13L3 – Inżynieria Kliniczna

Inżynieria Materiałowa

13P1 – Materiały Konstrukcyjne

Transport

13T1 – Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

13T2 – Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

13T4 – Logistyka i Spedycja

13T7 – Inżynieria Maszyn Budowlanych i Systemów Transportu Przemysłowego 

13T8   Inżynieria Pojazdów Szynowych

Mechanika i Budowa Maszyn

13M1 – Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

13M2 – Mechanika Konstrukcji i Materiałów

13M3 – Aparatura i Instalacje Przemysłowe

13M4 – Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

13M9 – Silniki Spalinowe

Inżynieria Produkcji

13I2 – Techniki Multimedialne i Poligraficzne

13I4 – Systemy CAD/CAM

13I7 – Inżynieria Wytwarzania

Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa