1

Program praktyk

Automatyka i Robotyka

Automatyzacja Systemów Wytwarzania

Mechatronika

Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych

Energetyka

Systemy i Urządzenia Energetyczne

Energetyka Odnawialna

Informatyka Stosowana

Informatyka Stosowana

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Inżynieria Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

Inżynieria Biomedyczna

Biomechanika Urazów

Inżynieria Kliniczna

Inżynieria Materiałowa

Materiały Konstrukcyjne

Transport

Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

Logistyka i Spedycja

Inżynieria Maszyn Budowlanych i Systemów Transportu Przemysłowego

Inżynieria Pojazdów Szynowych 

Mechanika i Budowa Maszyn

Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

Mechanika Konstrukcji i Materiałów

Aparatura i Instalacje Przemysłowe

Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Silniki Spalinowe

Inżynieria Produkcji

Techniki Multimedialne i Poligraficzne

Systemy CAD/CAM

Inżynieria Wytwarzania

Systemy Jakości i Współrzędnościowa Technika Pomiarowa