Projekt: STAŻ

image_pdfimage_print

„Projekt: STAŻ” Nr Umowy: UDA-POWR.03.01.00-00-S067/15

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt ma na celu realizację wysokiej jakości programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji, uczestniczek/ków studiów stacjonarnych I i II stopnia na Kierunku Inżynieria Materiałowa realizowanego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt jest dedykowany przede wszystkim dla osób nie posiadających doświadczenia zawodowego, które są bliskie wejścia na rynek pracy. Programem zostanie objętych łącznie 83 studentów z czego 74 uczestników będzie realizowało staże krajowe oraz 9 uczestników będzie realizowało staże poza granicami Polski. Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach i instytucjach badawczych, w których studenci Kierunku Inżynieria Materiałowa mogą znaleźć w przyszłości zatrudnienie. Staże będą powiązane bezpośrednio z efektami kształcenia przewidzianymi dla Kierunku Inżynieria Materiałowa, a nabyte podczas studiów umiejętności będą praktycznie wykorzystywane w toku zadań realizowanych na stażu. Wszystkie staże w projekcie zostały przewidziane na okres 3 miesięcy w wymiarze min. 120 godz. miesięcznie.

Więcej na: http://iim.mech.pk.edu.pl/POWR2016/index.html