Propozycja udziału w ASEFEdu Young Reporter 2017

image_pdfimage_print
ASEF oferuje bezprecedensową możliwość zaangażowania młodych dziennikarzy w praktykę swojego rzemiosła poprzez opisywanie projektów ASEF w Azji i Europie. Poszukiwani są młodzi pisarze z pasją, twórcy filmów dokumentalnych, blogerzy i/lub osoby aktywne w mediach społecznościowych. Wnioskodawcy muszą spełniać następujące warunki: • być młodymi reporterami z udowodnionymi umiejętnościami*, • być w wieku od 18-30 lat, • być obywatelem jednego z krajów ASEM, • wykazać się doskonałą znajomością języka angielskiego (ustnie i pisemnie) * Propozycja skierowana do osób, które nie są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu jako dziennikarze. Wybrani Młodzi Reporterzy ASEFEdu opiszą do sześciu projektów edukacyjnych obejmujących dwa regiony geograficzne i odnoszących się do tematu "Dostęp do edukacji i zatrudnienia dla młodzieży". *Rejestracji można dokonywać do 30 kwietnia* pod adresem http://www.asef.org/press/corporate/news-4182-open-call-for-asefedu-young-reporter-2017. Szeroki zakres informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://www.asef.org/Uploads/Open%20Call%20for%20ASEFEdu%20Young%20Reporter%202017.pdf. Z wszelkimi ewentualnymi pytaniami dotyczącymi udziału w wydarzeniu możecie Państwo zgłaszać się bezpośrednio do organizatorów pod adresem asefedu@asef.org asefedu@asef.org>.