Przyznawanie miejsc w Domach Studenckich

image_pdfimage_print

INFORMACJA ODNOŚNIE PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH DLA STUDENTÓW I ROKU

1. W terminie do 31 lipca należy złożyć w dziekanacie ds. socjalnych (pokój 03) następujące dokumenty:
– wzór nr 4 (dostępny: www.pk.edu.pl studia I i II stopnia pomoc materialna dla studentów)
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2014 – dla pełnoletnich członków rodziny
– zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wielkości składki zdrowotnej w roku 2014 dla wszystkich pełnoletnich członów rodziny
– zaświadczenie z Urzędu Miasta (Gminy) o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2014

Dokumenty te są niezbędne do wyliczenia dochodu w rodzinie studenta.

2. W terminie od 1.09.2015 (godz. 10.00) do 6.09.2015 r. (godz. 23.59) – należy wysłać e-wniosek o przyznanie miejsca w DS. PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat
3. Administracja Osiedla Studenckiego PK w dniu 07.09.2015 dokona weryfikacji wniosków i opracuje listę rankingową
4. Osoby, które według listy rankingowej znajdą się w grupie o najniższych dochodach uzyskają możliwość tworzenia w systemie Wirtualny Dziekanat rezerwacji wybranego domu studenckiego w okresie od 08.09.2015 r. do 13.09.2015 r.
5. Osoby, które dokonają rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat zobowiązane są do uregulowania zaliczki w wysokości 300 zł w terminie 7 dni od daty utworzenia rezerwacji. Zarządzenie Rektora odnośnie zasad przyznawania miejsc znajduje się pod linkiem http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=1883