rozprawa doktorska

Publiczne rozprawy doktorskie

image_pdfimage_print

 


ZAWIADOMIENIE


Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej zawiadamia, że w dniu 03 listopada 2022 r.
o godz. 11:00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Mgr inż. Grzegorza Gawłowskiego

W dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
Temat pracy:
„Modelowanie wpływu dziedziczności technologicznej na właściwości powierzchni wybranego stopu tytanu”.

Promotor: dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Boratyńska-Sala
Recenzenci:
dr hab. inż. Monika Madej, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Damian Krenczyk, prof. PŚ – Politechnika Śląska


z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Recenzje zostały zamieszczone na stronie internetowej WM PK https://mech.pk.edu.pl/recenzje-rozpraw-doktorskich-2/

Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym tj. przy wykorzystaniu usługi internetowej Microsoft Teams lub bezpośredniej obecności na Sali A109, przy al. Jana Pawła II 37
w Krakowie.

 


ZAWIADOMIENIE

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej zawiadamia, że dnia 7 września 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

mgr inż. Agnieszki Żyry

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

Temat pracy:

„Wpływ zewnętrznego chłodzenia przedmiotu obrabianego na efektywność obróbki elektroerozyjnej w gazie 

Promotor: prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec – Politechnika Krakowska

Promotor pomocniczy:  dr  inż. Rafał Bogucki – Politechnika Krakowska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz – Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. PW – Politechnika Warszawska

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Recenzje, praca w pdf i streszczenie zostały zamieszczone TUTAJ

Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym na platformie MS TEAMS oraz w budynku A Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy ul. Jana Pawła II 37, sala A109.

 


 

ZAWIADOMIENIE

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej zawiadamia, że dnia 14 LIPCA 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

mgr inż. Emilii Franczyk

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

Temat pracy:

„Badanie wpływu geometrii ostrza i parametrów skrawania na powstawanie zadziorów w procesie wiercenia materiałów trudnoskrawalnych 

Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala – Politechnika Krakowska

Promotor pomocniczy:  dr  inż. Łukasz Ślusarczyk – Politechnika Krakowska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko – Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO – Politechnika Opolska

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Recenzje, praca w pdf i streszczenie zostały zamieszczone TUTAJ

Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym na platformie MS TEAMS oraz w budynku A Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy ul. Jana Pawła II 37, sala A109.

 

 

 


ZAWIADOMIENIE

 

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej zawiadamia, że dnia 13 LIPCA 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

mgr inż. Kazimierza Opoki

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

 

Temat pracy:

„Wpływ warunków eksploatacji na zużycie i uszkodzenia wybranych elementów układu zawieszenia samochodu

 

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ – PWSZ Nowy Sącz

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp                                         – Politechnika Rzeszowska

dr hab. inż.    Zbigniew Matuszak, prof. AM                   – Akademia Morska w Szczecinie

dr hab. inż. Artur Wójcik, prof. UR                                   – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Recenzje, praca w pdf i streszczenie zostały zamieszczone na BIP PK http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3494

Obrona odbędzie się w hybrydowo na platformie MS TEAMS oraz w budynku A Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowiskiej przy ul. Jana Pawła II 37, sala A109.

Dane do zalogowania będą udostępnione po wcześniejszej rejestracji poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: renata.socha@pk.edu.pl.

Rejestracja będzie możliwa do dnia 08 lipca br. wymaga podania imienia i nazwiska, adresu poczty na który zostanie wysłany link.