Recenzje rozpraw doktorskich:

image_pdfimage_print

Informacje dla doktorantów przed obroną rozprawy doktorskiej

Dokumenty należy składać w sekretariacie Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej u Pani mgr Renaty Sochy (pokój A111)

Harmonogram obron doktorskich

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiejz 24 czerwca 2020 r.nr 76/n/06/2020
w sprawie zmian trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Doktorant/streszczenie

Promotor

Recenzja 1

Recenzja 2

mgr inż. Konrad Buczek
Promotor: dr hab. inż. Władysław Mitianiec
Promotor pomocniczy: dr inż. Sven Lauer
Dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Luft
mgr inż. Piotr Gąska

 

prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

 

prof. dr hab inż. Adam Woźniak
 
dr hab inż. Wojciech Płowucha, prof. ATH
 
mgr inż. Piotr Sulich
prof. dr hab. inż. Halina Egner
dr hab. inż. Adam Lipski
 prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk
mgr inż. Michał Kluziewicz
prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
dr hab. inż. Grzegorz Ślaski, prof. PP
dr hab. inż. Andrzej Szosland,prof. PŁ 
mgr inż. Michał Ryś

 

prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

 

dr hab. inż. Marcin Kot, prof AGH

 

prof.dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

 

mgr inż. Adrian Maszke

 

dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof, PCz
dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz

 

prof. dr hab inż. Jan Kaźmierczak

 

mgr inż. Adam Kot

 

prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski
dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO
 
mgr inż. Piotr Pająk

 

dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK
 
dr hab inż. Jacek Snamina, prof. AGH
dr hab inż. Andrzej Teter, prof. PL
mgr inż. Mateusz   Wiencek

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
Promotor pomocniczy dr inż. Anna Kiełbus
Prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Dr hab. inż. Grzegorz Królczyk, prof. PO
 mgr inż. Justyna   Miodowska
dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK
dr hab. inż Wojciech Wolański, prof. PŚ
 prof. dr hab inż. Michał Nowak
                                                                                       mgr inż. Katarzyna   Skałoń
 
dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK
dr hab. inż Grzegorz Matula, prof. PŚ
dr hab. inż Adam Cwudziński, prof. PCz
 mgr inż. Małgorzata   Kuźnar
dr hab. inż. Andrzej Sowa
dr. hab. inż. Jan Szybka prof. PWSZ Tarnów
dr. hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP
 mgr inż. Krzysztof   Weigel – Milleret

prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek

Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Janczur

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski

dr hab. inż. Krzysztof Parczewski, prof. ATH

 mgr inż. Jakuba Dzidy

dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK

Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Bielaczyc

Dr. hab. inż Antoni Świątek

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki

 mgr.inż Izabela Pliszka

dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚK

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak

dr.hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz

dr.hab. inż. Mirosław Bonek, prof. PŚ

 mgr inż. Piotr Sarna

prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup

dr hab. inż. Marian Banaś

prof. dr hab. inż. Andrzej Frackowiak

 mgr inż. Damian Szubartowski

prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

dr hab. inż. Dariusz W. Perkowski, prof. PB

 mgr inż. Karol Kaczmarski
dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski
 mgr inż. Maciej Ryś
dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma dr hab. inż. Zdzisław Nowak
 mgr inż. Elżbieta Augustyn
dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK Prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski prof. dr hab. inż. Adam Brański
 mgr inż. Edyta Osuch-Słomka
dr hab. inż. Remigiusz Michalczewski, prof. ITiE-PIB
Promotor pomocniczy – dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. PŁ prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp
Mgr inż. Magdalena Machno
dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK
 
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Lipiec
dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk
dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. UTP
Mgr inż. Marcin Pilarczyk
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski
prof. dr hab. inż Andrzej Rusin
Mgr inż. Mariusz Mucha
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski
dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk
Mgr inż. Robert Kowalczyk
prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
dr hab. inż. Andrzej Kawalec, prof. PRz
prof. dr hab. inż Stanisław Legutko
Mgr inż. Joanna Krajewska – Śpiewak
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski
dr hab. inż. Magdalena Trzos, prof. ndz. ITeE-PIB
Mgr inż. Kamila Gromczak
Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek
dr hab. inż. Władysław Jakubiec, prof. ATH
dr hab. inż. Adam Woźniak, prof. PW
Mgr inż. Przemysław Młynarczyk
prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdał
dr hab. inż. Zbigniew Gnutek
Mgr inż. Adam Ciszkiewicz
dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK
prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
Mgr inż. Piotr Krzemień
dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK
dr hab. inż. Andrzej Grzyb, prof PK
Prof. dr hab. inż. Zbignew Lozia
Mgr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
dr hab. inż. Wiesław Zima, prof.PK
dr hab. inż. Joanna Wilk, prof. PRz
prof. dr hab.  inż Marek Pronobis
Mgr inż. Rafał Pitry
prof. dr hab. inż. Dawid Taler
dr hab. inż Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała
dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz
Mgr inż. Grzegorz Kaczor
dr hab. inż. Stanisław Guzowski, prof. PK
dr hab. Inż. Witold Piekoszewski, prof. ndzw
prof. dr hab. Andrzej Posmyk

mech.pk.edu.pl/…9/Streszczenie_Machno.pdf

mech.pk.edu.pl/…2014/09/Andrzej_Rusin.pdf

Załączniki