CWOD

Rekrutacja do projektu

image_pdfimage_print

Rekrutacja dla studentek/ studentów Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.  W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 20 kwietnia 2023 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn. Warsztaty wyjazdowe I z zakresu projektowania uniwersalnego  w kontekście designu i przedmiotów codziennego użytku dla studentów na Politechnice Opolskiej

Szczegółowe informacje:

Ogłaszamy rekrutację na dwudniowe warsztaty pt.: Warsztaty wyjazdowe I z zakresu projektowania uniwersalnego  w kontekście designu i przedmiotów codziennego użytku dla studentów na Politechnice Opolskiej. Warsztaty organizowane są w ramach projektu POWER: „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 17-18.05.2023 r. w godzinach od 10 do 16 w pomieszczeniu A12 Centrum Wiedzy o Dostępności, mieszczącym się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 5 w Opolu.

Nabór na szkolenie rozpoczyna się 20.04.2023 i kończy 05.05.2023 o godzinie 15:00.

Wypełniony formularz zgłoszenia dla studentów [DOCX 295 KB] należy składać w biurze projektu na swojej uczelni.

Dla Politechniki Opolskiej biuro projektu zlokalizowane jest na ulicy Prószkowskiej 76 (budynek 5, pok. 109A), 45 – 758 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Dla Uniwersytetu Pedagogicznego biuro projektu zlokalizowane jest w Dziale Rozwoju (ul. Podchorążych 2 pok. 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,

Dla Politechniki Krakowskiej biuro projektu zlokalizowane jest przy Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków pok. A212, tel. 12 628 38 02, e-mail dostępny.design@pk.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Kontakt dla studentów dla Politechniki Opolskiej:

 1. dr inż. Michał Böhm
  • Mikołajczyka 5 (pok. B 315), 45 – 271 Opole’;
  • tel.: 77 449 84 18;
  • e-mail: m.bohm@po.edu.pl
 2. mgr Anna Kluger
 3. Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole;
 4. tel.: 77 449 83 55;
 5. e-mail: a.kluger@po.edu.pl

Natomiast po zakwalifikowaniu do udziału Uczestnik przedkłada:

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach dla studentów jest:

 1. posiadanie statusu studenta Uczelni lub uczelni partnerskich, udokumentowane zaświadczeniem z Centrum Obsługi Studenta/ Działu Spraw Studenckich/ jednostki uczelnianej uprawnionej do przekazywania tego typu informacji (w przypadku uczelni partnerskich) wraz z potwierdzoną średnią ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów;
 2. studiowanie na jednym z poniższych kierunków:
  1. Wzornictwo przemysłowe (Politechnika Opolska),
  2. Design i/ lub Art& design (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
  3. Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego (Politechnika Krakowska).

Szkolenie przewiduje udział po 7 osób z każdej uczelni, o przyjęciu których zdecyduje miejsce na liście rankingowej. Szczegółowe zasady punktacji dostępne są w Regulaminie.

Uczestnikom szkolenia z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Opola oraz zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia. Dla uczestników szkolenia z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej przysługiwać będzie kolacja po pierwszym dniu szkolenia.

UWAGA: Szanowni Państwo, pobierając dokumenty rekrutacyjne proszę zwrócić uwagę, by w przypadku dokumentu z kolorowym logo UE wydrukować go na drukarce kolorowej (dot. oświadczenia uczestnika projektu – pkt.4).

Informacja na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Organizator szkolenia postara się zapewnić wszelkie dogodności z uwagi na dostępność do szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek oraz pomieszczenia, w których będą prowadzone szkolenia spełniają standard architektoniczny. Uczestnicy będą pytani o specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Parking przy głównym wejściu do budynku posiada trzy oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Oprócz tego główne wejście do budynku prowadzi poprzez rampę podjazdową prowadzącą do automatycznie otwieranych drzwi przesuwnych. Transport publiczny organizowany przez Miejski Zarząd Komunalny w Opolu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełnia standardy dostępności.

Informacje szczegółowe na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami…

loga ue

Ogłaszamy rekrutację na dwudniowe szkolenie pt.: Projektowanie Uniwersalne  w Designie i komunikacji wizualnej oraz Dostępność w Designie i Projektowaniu Uniwersalnym dla podmiotów otoczenia społecznego – gospodarczego Uczelni. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu POWER: „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 11-12.05.2023 r. w godzinach od 10 do 16 w pomieszczeniu A12 Centrum Wiedzy o Dostępności, mieszczącym się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 5 w Opolu. Organizator zapewnia wyżywienie w czasie szkolenia.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do dnia 05.05.2023 r. (piątek) do godziny 14:00 do Biura Projektu (Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole) następujący dokument:

 1. formularz zgłoszeniowy na warsztat/szkolenie [DOCX 294 KB],

Natomiast po zakwalifikowaniu do udziału Uczestnik przedkłada:

 1. deklarację udziału w projekcie [DOCX 80 KB],
 2. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania [DOCX 293 KB], 
 3. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [DOCX 66 KB].

Uwaga: Szanowni Państwo, pobierając dokumenty rekrutacyjne proszę zwrócić uwagę, by w przypadku dokumentu z kolorowym logo UE wydrukować go na drukarce kolorowej (dot. oświadczenia uczestnika projektu – pkt. 3).

Biuro projektu zlokalizowane jest na ulicy Prószkowskiej 76 (budynek 5, pok. 109 A), 45 – 758 Opole.

Kontakt do organizatora:

 • dr inż. Michał Böhm
  • Mikołajczyka 5 (pok. B 315), 45 – 271 Opole’;
  • tel.: 77 449 84 18;
  • e-mail: m.bohm@po.edu.pl
 • mgr Anna Kluger
  • Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole;
  • tel.: 77 449 83 55;
  • e-mail: a.kluger@po.edu.pl

Informacje dodatkowe o rekrutacji:


Informacja na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Organizator szkolenia postara się zapewnić wszelkie dogodności z uwagi na dostępność do szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek oraz pomieszczenia, w których będą prowadzone szkolenia spełniają standard architektoniczny. Uczestnicy będą pytani o specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Parking przy głównym wejściu do budynku posiada trzy oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Oprócz tego główne wejście do budynku prowadzi poprzez rampę podjazdową prowadzącą do automatycznie otwieranych drzwi przesuwnych. Transport publiczny organizowany przez Miejski Zarząd Komunalny w Opolu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełnia standardy dostępności.

Informacje szczegółowe na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami…

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu POWER ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 20 kwietnia 2022 r. ogłaszamy nabór na szkolenie pt.
„Metodyka projektowania uniwersalnego oparta o pętle projektowo badawcze zgodnie z metodyką projektowania Lean UX – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Krakowskiej.”
dla pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.

Działanie to kończy cykl szkoleń podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej z zakresu projektowania uniwersalnego, które były realizowane przez Politechnikę Krakowską, Politechnikę Opolską oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje dot. rekrutacji i udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydata do projektu [wersja papierowa] należy składać w terminie:

do 5 maja 2023 r., do godz. 12:00.

 • pracownicy Politechniki Opolskiej – w Biurze projektu (ul. Prószkowska 76 budynek 5, pok. 109 A, 45 – 758 Opole, e-mail: kluger@po.edu.pltel.: 77 449 83 55, m.bohm@po.edu.pl tel. 77 449 84 18), od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00
 • pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – w Dziale Rozwoju (ul. Podchorążych 2 pok. 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,
 • pracownicy Politechniki Krakowskiej – w Biurze projektu (Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków pok. A212, tel. 12 628 38 02, e-mail dostępny.design@pk.edu.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00
  [FORMULARZ]
  Uwaga! Prosimy o drukowanie dokumentów zawierających symbole instytucji w kolorze!

Kluczowe aktywności podczas szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z istniejącymi metodykami projektowania i tym w jaki sposób wpływają one na rozwój uniwersalnego produktu.
 • Zaprezentowanie i omówienie zasad planowania procesu projektowego oraz działań i narzędzi mających wpływ na jego rozwój.
 • Przedstawienie i omówienie technik makietowania pozwalających uzyskać pożądany rezultat na odpowiednim etapie rozwoju produktu.
 • Przekazanie informacji na temat opracowania scenariuszy badawczych w procesie projektowania uniwersalnego.

Kluczowe korzyści ze szkolenia:

 • Wiedza na temat doboru metodyki projektowania do potrzeb projektu produktu uniwersalnego
 • Umiejętność zaplanowania projektu w oparciu o różne tryby jego realizacji
 • Umiejętność tworzenia agendy projektowo-badawczej w projekcie uniwersalnego produktu

Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12 maja 2023 na terenie kampusu Wydziału Mechanicznego zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie. Moduły wykładowe i moduły warsztatowe odbędą się w Sali A209. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa 8 godzin lekcyjnych, między którymi przewidziane zostały przerwy kawowe i przerwa obiadowa.

Po dokonaniu wstępnej selekcji kandydatów, zakwalifikowani uczestnicy muszą złożyć w Biurze Projektu:

• Deklarację udziału w projekcie,
• Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest stałe zatrudnienie na jednej z uczelni biorących udział w Projekcie. Szkolenie przewiduje udział po 5 osób z każdej uczelni, o przyjęciu których zdecyduje miejsce na liście rankingowej. Szczegółowe zasady punktacji dostępne są w Regulaminie.

Uczestnikom szkolenia z Politechniki Opolskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Krakowa oraz zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia oraz kolację po pierwszym dniu. Podczas szkolenia dostępny będzie również bufet kawowy.

Wskazówki dojazdu komunikacją zbiorową z dworca Kraków Główny:

1. Po opuszczeniu pociągu należy kierować się schodami lub windą w dół do hali dworcowej
2. W hali dworcowej należy podążać w kierunku zachodnim wypatrując oznaczeń „wyjście”, Stare Miasto, ul. Pawia oraz piktogramu z ikoną tramwaju za którymi należy się kierować w stronę podziemnego przystanku tramwajowego
3. Po znalezieniu się na przystanku tramwajowym należy wsiąść do tramwaju linii 50 jadącym w kierunku „Kurdwanów P+R”.
4. Należy wysiąść na najbliższym przystanku „Rondo Mogilskie”. Po opuszczeniu tramwaju należy przejść najbliższym przejściem dla pieszych kierując się w stronę przystanku zlokalizowanego w sąsiedztwie parterowego pawilonu z kioskiem. Nazwa przystanku to również „Rondo Mogilskie”
5. Z tego przystanku należy wsiąść w jeden z tramwajów linii 4 lub 52. Uwaga, tramwaje linii 52 to składy wysokopodłogowe nieprzystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
6. Tramwajem linii 4 lub 52 (jadą tą samą trasą) należy przejechać 4 przystanki i wysiąść na 5-tym przystanku o nazwie „AWF”.
7. Po opuszczeniu tramwaju należy kierować się na przejście dla pieszych za tramwajem i przejść w stronę północną (przez torowisko) a następnie przez jezdnię. Schodząc z pasów należy uważać na rowery poruszające się po ścieżce rowerowej.
8. Po przejściu pasów należy kierować się na wprost i przejść przez pasy znajdujące się po lewej stronie na drugą stronę ulicy. Następnie należy kierować się w stronę wysokiego brązowego budynku połączonego przewiązkami z kolejnymi budynkami.
9. Budynek A wydziału mechanicznego to najwyższy budynek na kampusie do którego prowadzą dwa wejścia: od strony zewnętrznej (wschodniej) wewnętrznej (zachodniej). Wejście od strony zachodniej wyposażone jest w rampę podjazdową. Należy udać się wejściem do środka budynku.
10. Budynek wyposażony jest w windy, które znajdują się na prawej ścianie zaraz od wejścia idąc od strony zachodniej. Wchodząc od strony wschodniej należy minąć portiernię i korytarz, windy zlokalizowane są na ścianie po lewej stronie. Mapa tyflograficzna znajduje się z prawej strony wejścia na schody, które zlokalizowane są naprzeciwko wind.
11. Sala A209 znajduje się na 2 piętrze budynku. Po wyjściu z windy należy kierować się na wprost mijając schody od prawej strony i wejść w długi korytarz. Idąc schodami należy kierować się na lewo a następnie znów w lewo i wejść w długi korytarz.
12. Wejście do Sali znajduje się na końcu korytarza.

Alternatywnie po wyjściu z tramwaju na przystanku AWF można uruchomić aplikację IntoNavi, która za pomocą komend głosowych doprowadzi zainteresowanego do tablicy tyflograficznej znajdującej się przy schodach w hallu budynku A.

Pomoc w dostaniu się do Sali można uzyskać prosząc o asystę w portierni lub dzwoniąc pod numer 602 383 920.

Wskazówki dojazdu transportem indywidualnym:

Z autostrady A4 z kierunku Katowice:

CWOD mapka 1

1. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po S52, podążaj za znakami „Kraków/Warszawa”
2. Po 3.3km Zjedź, kierunek: profesora Adama Rożańskiego/DK7/DK79
3. Kontynuuj wzdłuż profesora Adama Rożańskiego/DK7/DK79 przez 8.5km
4. Wybierz jeden z dwóch lewych pasów, aby skręcić łagodnie w lewo w Estakada Imienia Generała Tadeusza Rozwadowskiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 5.4km
5. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 1.1km
6. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 2.5km
7. Skręć w prawo w Izydora Stella-Sawickiego i kontynuuj przez 1.3km
8. Zjedź, kierunek: al. Jana Pawła II i kontynuuj przez 500m
9. Skręć na najbliższym zjeździe w prawo – dotarłeś_aś do celu.

Z drogi krajowej nr 7 z kierunku Warszawa:

CWOD mapka 2

1. Kieruj się aleja 29 Listopada/DK7 na południe w stronę Stefana Banacha i kontynuuj przez 2.2 km.
2. Wybierz lewy pas, aby wjechać na III obwodnica/Lublańska/DK79, kierunek: Sandomierz i kontynuuj przez 1km
3. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 1.1km
4. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 2.5km
5. Skręć w prawo w Izydora Stella-Sawickiego i kontynuuj przez 1.3km
6. Zjedź, kierunek: al. Jana Pawła II i kontynuuj przez 500m
7. Skręć na najbliższym zjeździe w prawo – dotarłeś/aś do celu

„Rekrutacja dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 04 kwietnia 2023 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn. Projektowanie uniwersalne  w designie i komunikacji wizualnej oraz dostępność w designie i projektowaniu uniwersalnym – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Opolskiej.

UWAGA! Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla pracowników Politechniki Krakowskiej.
Nabór uzupełniający na szkolenie rozpoczyna się 17.04.2023 i kończy 19.04.2023 o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje:

Ogłaszamy rekrutację na dwudniowe szkolenie pt.: Projektowanie uniwersalne  w designie i komunikacji wizualnej oraz dostępność w designie i projektowaniu uniwersalnym – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Opolskiej. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu POWER: „ Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 20-21.04.2023 r. w godzinach od 10 do 16 w pomieszczeniu A12 Centrum Wiedzy o Dostępności, mieszczącym się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 5 w Opolu.

Nabór na szkolenie rozpoczyna się 04.04.2022 i kończy 14.04.2023 o godzinie 15:00.

Wypełniony formularz zgłoszenia dla kadry [DOCX 296 KB] należy składać w biurze projektu na swojej uczelni.

Dla Politechniki Opolskiej biuro projektu zlokalizowane jest na ulicy Prószkowskiej 76 (budynek 5, pok. 109A), 45 – 758 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Dla Uniwersytetu Pedagogicznego biuro projektu zlokalizowane jest w Dziale Rozwoju (ul. Podchorążych 2 pok. 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,

Dla Politechniki Krakowskiej biuro projektu zlokalizowane jest przy Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków pok. A212, tel. 12 628 38 02, e-mail dostępny.design@pk.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Kontakt dla kadry z Politechniki Opolskiej:

 • dr inż. Michał Böhm
  • Mikołajczyka 5 (pok. B 315), 45 – 271 Opole’;
  • tel.: 77 449 84 18;
  • e-mail: m.bohm@po.edu.pl
 • mgr Anna Kluger
  • Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole;
  • tel.: 77 449 83 55;
  • e-mail: a.kluger@po.edu.pl

Natomiast po zakwalifikowaniu do udziału Uczestnik przedkłada:

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/ szkoleniach dla kadry dydaktycznej jest zatrudnienie na jednej z uczelni biorących udział w Projekcie.  Szczegółowe zasady punktacji dostępne są w Regulaminie.

Uczestnikom szkolenia z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Opola oraz zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia. Podczas szkolenia dostępny będzie również bufet kawowy. Dla uczestników szkolenia z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej przysługiwać będzie kolacja po pierwszym dniu szkolenia.

UWAGA: Szanowni Państwo, pobierając dokumenty rekrutacyjne proszę zwrócić uwagę, by w przypadku dokumentu z kolorowym logo UE wydrukować go na drukarce kolorowej (dot. oświadczenia uczestnika projektu – pkt.4).

Tematyka szkolenia będzie obejmować między innymi takie zagadnienia jak:

-Dostępność historia i definicje

-Podstawy Projektowania Uniwersalnego

-Historia idei Projektowania Uniwersalnego

-Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń Niepełnosprawności i Upośledzeń

-Model Niepełnosprawności Medycznej

-Zasady Projektowania Uniwersalnego

-Model niepełnosprawności medycznej a model interakcyjny

-Model Interakcyjny / Systemowy

-Projektowanie Uniwersalne a „Projektowanie Dla Niepełnosprawnych”

-Standardy Dostępności

-Osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu Ustawy

-Osoby ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu Ustawy

-Osoby ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu Ustawy podczas pandemii

-Ustawa o języku migowych i innych formach komunikowania się – jakie są formy

-Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( UDC )

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( UZD ) – rodzaje dostępności 

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( UZD ) – dostępność informacyjno – komunikacyjna

-Wewnętrzne standardy dostępności

-Relacja między Ustawami UZD a UDC

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – podmioty zobowiązane

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Raport o stanie zapewniania dostępności

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – koordynator lub koordynatorka ds. dostępności

-Zadania koordynatora lub koordynatorki ds. dostępności przypisane podmiotowi publicznemu

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zamówienia publiczne a realizacja dostępności

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – prawa osób ze szczególnymi potrzebami

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – wniosek o zapewnienie dostępności.

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
– wniosek o zapewnienie komunikacji w szczególnej formie: wsparcie koordynatora lub koordynatorki w dostępie do usług

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej: obowiązkowe elementy

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – postępowanie skargowe

-Wniosek o zapewnienie dostępności – przykłady

-Wniosek o komunikację w szczególnej formie – przykłady

-Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej – przykłady

-Obowiązujące przepisy prawne

-Międzynarodowe przepisy prawne

-Polskie przepisy prawne

-Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami

-Organy orzekające

-Stopnie niepełnosprawności

-Prawo o Szkolnictwie Wyższym

-Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – postępowanie skargowe

-Dobre praktyki w kwestii dostosowania dostępności-przykłady

-Dostępność zasobów cyfrowych

-Dla kogo jest tworzona dostępność zasobów cyfrowych

-Dostępna strona internetowa

-Jak tworzyć dostępne dokumenty

-Sprawdzanie dostępności plików PDF

-Jak tworzyć dostępne multimedia

-Dostępne Komunikatory

-Zasady prowadzenia dostępnych połączeń video on – line

-Przed spotkaniem video on – line

-Ustalenia na początku spotkania on – line

-Zasady prowadzenia dostępnego spotkania video on – line

-Wzór formularza dostępnego – przykłady

loga ue

Ogłaszamy rekrutację na dwudniowe szkolenie pt.: Projektowanie Uniwersalne  w Designie i komunikacji wizualnej oraz Dostępność w Designie i Projektowaniu Uniwersalnym dla podmiotów otoczenia społecznego – gospodarczego Uczelni. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu POWER: „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 23-24.03.2023 r. w godzinach od 10 do 16 w pomieszczeniu A12 Centrum Wiedzy o Dostępności, mieszczącym się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 5 w Opolu. Organizator zapewnia wyżywienie w czasie szkolenia.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do dnia 16.03.2023 r. (czwartek) do godziny 14:00 do Biura Projektu (Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole) następujący dokument:

 1. formularz zgłoszeniowy na warsztat/szkolenie [DOCX 294 KB],

Natomiast po zakwalifikowaniu do udziału Uczestnik przedkłada:

 1. deklarację udziału w projekcie [DOCX 80 KB],
 2. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania [DOCX 293 KB], 
 3. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [DOCX 66 KB].

Uwaga: Szanowni Państwo, pobierając dokumenty rekrutacyjne proszę zwrócić uwagę, by w przypadku dokumentu z kolorowym logo UE wydrukować go na drukarce kolorowej (dot. oświadczenia uczestnika projektu – pkt. 3).

Biuro projektu zlokalizowane jest na ulicy Prószkowskiej 76 (budynek 5, pok. 109 A), 45 – 758 Opole.

Kontakt do organizatora:

 • dr inż. Michał Böhm
  • Mikołajczyka 5 (pok. B 315), 45 – 271 Opole’;
  • tel.: 77 449 84 18;
  • e-mail: m.bohm@po.edu.pl
 • mgr Anna Kluger
  • Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole;
  • tel.: 77 449 83 55;
  • e-mail: a.kluger@po.edu.pl

Informacje dodatkowe o rekrutacji:


Informacja na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Organizator szkolenia postara się zapewnić wszelkie dogodności z uwagi na dostępność do szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek oraz pomieszczenia, w których będą prowadzone szkolenia spełniają standard architektoniczny. Uczestnicy będą pytani o specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Parking przy głównym wejściu do budynku posiada trzy oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Oprócz tego główne wejście do budynku prowadzi poprzez rampę podjazdową prowadzącą do automatycznie otwieranych drzwi przesuwnych. Transport publiczny organizowany przez Miejski Zarząd Komunalny w Opolu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełnia standardy dostępności.

Informacje szczegółowe na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami…


W związku z realizacją projektu POWER ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 28 lutego 2023 r. ogłaszamy nabór na szkolenie pt.
„Produkt uniwersalny PK – Projektowanie z wykorzystaniem technik szybkiego makietowania jako narzędzia badawczego – Warsztaty wyjazdowe II z zakresu projektowania uniwersalnego w kontekście designu i przedmiotów codziennego użytku dla studentów na Politechnice Krakowskiej”
dla studentów Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.

Działanie to wpisuje się w cykl warsztatów podnoszących kompetencje studentów z zakresu projektowania uniwersalnego, który jest kontynuowany przez Politechnikę Opolską oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje dot. rekrutacji i udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydata do projektu [wersja papierowa] należy składać w terminie
do 16 marca 2023 r., do godz. 15:00.

 • Studenci Politechniki Opolskiej – w Biurze projektu (ul. Prószkowska 76 budynek 5, pok. 109 A, 45 – 758 Opole, e-mail: a.kluger@po.edu.pl tel.: 77 449 83 55, m.bohm@po.edu.pl tel. 77 449 84 18), od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00
 • Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – w Dziale Rozwoju (ul. Podchorążych 2 pok. 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,
 • studenci Politechniki Krakowskiej – w Biurze projektu (Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków pok. A09, tel. 12 628 38 02, e-mail dostepny.design@pk.edu.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00
  Uwaga! Prosimy o drukowanie dokumentów zawierających symbole instytucji w kolorze!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kluczowe aktywności podczas szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z technikami makietowania
• Zaprezentowanie i omówienie zasad planowania procesu projektowania produktu uniwersalnego oraz działań i narzędzi mających wpływ na jego rozwój
• Generowanie w zespołach hipotez innowacji dotyczących produktu uniwersalnego w oparciu o konkretną grupę potrzeb
• Przekazanie informacji na temat opracowania scenariuszy badawczych w procesie projektowania produktów.

Kluczowe korzyści ze szkolenia:
• Umiejętność opracowania planu projektu uwzględniającego makietowanie jako podstawowe narzędzie projektowo-badawcze
• Znajomość technik badawczych i umiejętność zaplanowania badań produktu uniwersalnego
• Pozyskanie wiedzy na temat diagnozowania potrzeb i problemów osób ze specjalnymi potrzebami

Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 marca 2023 r. na terenie kampusu Wydziału Mechanicznego zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie. Moduły wykładowe i moduły warsztatowe odbędą się w Sali A209. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa 8 godzin lekcyjnych, między którymi przewidziana została przerwa obiadowa.


Po dokonaniu wstępnej selekcji kandydatów, zakwalifikowani uczestnicy muszą złożyć w Biurze Projektu:
Deklarację udziału w projekcie,
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest aktualny status studenta na jednej z uczelni biorących udział w Projekcie. Szkolenie przewiduje udział po 7 osób z każdej uczelni, o przyjęciu których zdecyduje miejsce na liście rankingowej. Szczegółowe zasady punktacji dostępne są w Regulaminie.

Uczestnikom szkolenia z Politechniki Opolskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Krakowa, zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi oraz kolacja po pierwszym dniu warsztatów. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia.


Wskazówki dojazdu komunikacją zbiorową z dworca Kraków Główny:

1. Po opuszczeniu pociągu należy kierować się schodami lub windą w dół do hali dworcowej
2. W hali dworcowej należy podążać w kierunku zachodnim wypatrując oznaczeń „wyjście”, Stare Miasto, ul. Pawia oraz piktogramu z ikoną tramwaju za którymi należy się kierować w stronę podziemnego przystanku tramwajowego
3. Po znalezieniu się na przystanku tramwajowym należy wsiąść do tramwaju linii 50 jadącym w kierunku „Kurdwanów P+R”.
4. Należy wysiąść na najbliższym przystanku „Rondo Mogilskie”. Po opuszczeniu tramwaju należy przejść najbliższym przejściem dla pieszych kierując się w stronę przystanku zlokalizowanego w sąsiedztwie parterowego pawilonu z kioskiem. Nazwa przystanku to również „Rondo Mogilskie”
5. Z tego przystanku należy wsiąść w jeden z tramwajów linii 4 lub 52. Uwaga, tramwaje linii 52 to składy wysokopodłogowe nieprzystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
6. Tramwajem linii 4 lub 52 (jadą tą samą trasą) należy przejechać 4 przystanki i wysiąść na 5-tym przystanku o nazwie „AWF”.
7. Po opuszczeniu tramwaju należy kierować się na przejście dla pieszych za tramwajem i przejść w stronę północną (przez torowisko) a następnie przez jezdnię. Schodząc z pasów należy uważać na rowery poruszające się po ścieżce rowerowej.
8. Po przejściu pasów należy kierować się na wprost i przejść przez pasy znajdujące się po lewej stronie na drugą stronę ulicy. Następnie należy kierować się w stronę wysokiego brązowego budynku połączonego przewiązkami z kolejnymi budynkami.
9. Budynek A wydziału mechanicznego to najwyższy budynek na kampusie do którego prowadzą dwa wejścia: od strony zewnętrznej (wschodniej) wewnętrznej (zachodniej). Wejście od strony zachodniej wyposażone jest w rampę podjazdową. Należy udać się wejściem do środka budynku.
10. Budynek wyposażony jest w windy, które znajdują się na prawej ścianie zaraz od wejścia idąc od strony zachodniej. Wchodząc od strony wschodniej należy minąć portiernię i korytarz, windy zlokalizowane są na ścianie po lewej stronie. Mapa tyflograficzna znajduje się z prawej strony wejścia na schody, które zlokalizowane są naprzeciwko wind.
11. Sala A209 znajduje się na 2 piętrze budynku. Po wyjściu z windy należy kierować się na wprost mijając schody od prawej strony i wejść w długi korytarz. Idąc schodami należy kierować się na lewo a następnie znów w lewo i wejść w długi korytarz.
12. Wejście do Sali znajduje się na końcu korytarza.

Alternatywnie po wyjściu z tramwaju na przystanku AWF można uruchomić aplikację IntoNavi, która za pomocą komend głosowych doprowadzi zainteresowanego do tablicy tyflograficznej znajdującej się przy schodach w hallu budynku A.

Pomoc w dostaniu się do Sali można uzyskać prosząc o asystę w portierni lub dzwoniąc pod numer 602 383 920.

Wskazówki dojazdu transportem indywidualnym:

Z autostrady A4 z kierunku Katowice:

Mapka dojazdu

 1. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po S52, podążaj za znakami „Kraków/Warszawa”
 2. Po 3.3km Zjedź, kierunek: profesora Adama Rożańskiego/DK7/DK79
 3. Kontynuuj wzdłuż profesora Adama Rożańskiego/DK7/DK79 przez 8.5km
 4. Wybierz jeden z dwóch lewych pasów, aby skręcić łagodnie w lewo w Estakada Imienia Generała Tadeusza Rozwadowskiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 5.4km
 5. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 1.1km
 6. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 2.5km
 7. Skręć w prawo w Izydora Stella-Sawickiego i kontynuuj przez 1.3km
 8. Zjedź, kierunek: al. Jana Pawła II i kontynuuj przez 500m
 9. Skręć na najbliższym zjeździe w prawo – dotarłeś_aś do celu.

Z drogi krajowej nr 7 z kierunku Warszawa:

Mapka dojazdu

 1. Kieruj się aleja 29 Listopada/DK7 na południe w stronę Stefana Banacha i kontynuuj przez 2.2 km.
 2. Wybierz lewy pas, aby wjechać na III obwodnica/Lublańska/DK79, kierunek: Sandomierz i kontynuuj przez 1km
 3. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 1.1km
 4. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 2.5km
 5. Skręć w prawo w Izydora Stella-Sawickiego i kontynuuj przez 1.3km
 6. Zjedź, kierunek: al. Jana Pawła II i kontynuuj przez 500m
 7. Skręć na najbliższym zjeździe w prawo – dotarłeś_aś do celu.

 

W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 10 lutego 2023 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn.
„Produkt uniwersalny UP – projektowanie dla osób z niepełnosprawnością wzroku”
dla studentek/ studentów Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.
Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje dot. rekrutacji i udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydata do projektu [wersja papierowa]
należy składać w terminie do 02 marca 2023 r., do godz. 12:00

1. studentki/ studenci Politechniki Opolskiej – w Biurze projektu (ul. Prószkowska 76 budynek 5, pok. 109 A, 45 – 758 Opole, e-mail: a.kluger@po.edu.pl tel.: 77 449 83 55, m.bohm@po.edu.pl tel. 77 449 84 18), od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00
2. studentki/ studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – w Dziale Rozwoju [ul. Podchorążych 2 pok. 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl] od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,
3. studenci/ studentki Politechniki Krakowskiej – w Biurze projektu (Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków pok. A09, tel. 12 628 38 02, e-mail dostępny.design@pk.edu.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00

Uwaga!
Obowiązuje jeden formularz zgłoszeniowy na wszystkie szkolenia/ warsztaty organizowane przez Politechnikę Opolską, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Politechnikę Krakowską.

Dokumenty rekrutacyjne:

     Regulamin rekrutacji i udziału w warsztatach/ szkoleniach w ramach projektu   

 Dla kandydata do projektu

[na etapie zgłoszenia do projektu]

     Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla studentów PO, UP i PK

Dla uczestnika projektu

[po zakwalifikowaniu przez Komisję rekrutacyjną]

·         Deklaracja udziału w projekcie

 ·        Oświadczenie uczestnika projektu 

 ·        Zakres danych osobowych- kwestionariusz osobowy


Zakres/ opis warsztatów:


Tematyką warsztatów jest projektowanie dotykowych książek włączających dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku.
W ramach zajęć będziemy zajmować się grafiką wypukłą i projektować kolażowe książki tyflograficzne, których podstawowym celem będzie integracja dzieci z niepełnosprawnością wzroku z pełnosprawnymi. Będziemy dążyć do uproszczenia ilustracji i przekazu, co jest cechą komunikacji wizualnej, ale kluczem naszego rozumowania będzie synteza graficzna wynikająca z zasad projektowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jednocześnie chcemy stworzyć coś co i u dzieci bez niepełnosprawności będzie rozwijać zdolności motoryczne i sensoryczne(haptyczne) przez użycie różnych materiałów. Kolażowa książka dotykowa wydaje się zatem być idealną odpowiedzią na tak postawione założenia projektowe, które Państwo będziecie uszczegóławiać w ramach swoich projektów grupowych.

Kluczowe aktywności podczas warsztatów:
• Pogłębiona analiza potrzeb użytkowników projektu
• Postawienie nadrzędnego celu projektowego
• Design Thinkig dotyczący poszukiwania rozwiązania projektowego
• Prototypowanie rozwiązania
• Sprawdzenie przygotowanych prototypów z osobą niewidomą

Kluczowe korzyści z warsztatów:
• Wymiana doświadczeń między studentami uczelni partnerskich
• Możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym: projektant artysta, projektant inżynier.
• Praca w sprincie projektowym i możliwość szybkiej weryfikacji rozwiązań z przedstawicielem grupy docelowej.

Data szkolenia:
9-10.03.2023
Godziny szkolenia:
10:00 – 12:30 (w tym 15 minut przerwy)
12:30 – 13:30 (przerwa obiadowa)
13:30 14:45 (w tym 15 minut przerwy)
Miejsce szkolenia:
Pomieszczenia dydaktyczne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podbrzezie 3 (dzielnica Kazimierz).

Zakwaterowanie i posiłki
Uczestnikom szkolenia z Politechniki Opolskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Krakowa oraz zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia oraz kolację po pierwszym dniu.

Informacja na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

 

W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
10 lutego 2023 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn.:
„Projektowanie projektantów – warsztaty z konstruowania zadań z zakresu projektowania uniwersalnego”
dla pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych
Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.
Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje dot. rekrutacji i udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydata do projektu [wersja papierowa]

należy składać w terminie

do 23 lutego 2023 r., do godz. 12:00.

 1. pracownicy Politechniki Opolskiej – w Biurze projektu (ul. Prószkowska 76 budynek 5, 109 A, 45 – 758 Opole, e-mail: a.kluger@po.edu.pl tel.: 77 449 83 55, m.bohm@po.edu.pl tel. 77 449 84 18), od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00
 2. pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – w Dziale Rozwoju (ul. Podchorążych 2 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,
 3. pracownicy Politechniki Krakowskiej – w Biurze projektu (Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków A09, tel. 12 628 38 02, e-mail dostępny.design@pk.edu.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00

Uwaga!

Obowiązuje jeden formularz zgłoszeniowy na wszystkie szkolenia/ warsztaty organizowane przez Politechnikę Opolską, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Politechnikę Krakowską.

Dokumenty rekrutacyjne:

     Regulamin rekrutacji i udziału w warsztatach/ szkoleniach w ramach projektu   

 Dla kandydata do projektu

[na etapie zgłoszenia do projektu]

     Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla kadry dydaktycznej PO, UP i PK

Dla uczestnika projektu

[po zakwalifikowaniu przez Komisję rekrutacyjną]

·         Deklaracja udziału w projekcie

 ·        Oświadczenie uczestnika projektu 

 ·        Zakres danych osobowych- kwestionariusz osobowy

Dokumenty rekrutacyjne:

     Regulamin rekrutacji i udziału w warsztatach/ szkoleniach w ramach projektu   

 Dla kandydata do projektu

[na etapie zgłoszenia do projektu]

     Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla kadry dydaktycznej PO, UP i PK

Dla uczestnika projektu

[po zakwalifikowaniu przez Komisję rekrutacyjną]

·         Deklaracja udziału w projekcie

 ·        Oświadczenie uczestnika projektu 

 ·        Zakres danych osobowych- kwestionariusz osobowy

 

Zakres/ opis warsztatów:

Tematyką szkolenia jest projektowanie projektantów – czyli podejście projektowe, w którym student projektowania staje się użytkownikiem programu nauczania kierunków wzorniczych.

Kluczowe aktywności podczas szkolenia:

Szkolenie składa się z 4 modułów, w czasie których specjaliści z Uniwersytetu Pedagogicznego przedstawią uczestnikom warsztatów następujące zagadnienia

Moduł I: Prototypowanie:

 • Procedury szybkiego prototypowania
 • Personalizacja produktów
 • VR w procesie prototypowania

Moduł II Badania:

 • Badania projektowe istniejące narzędzia do prowadzenia badań na grupach ze szczególnymi potrzebami
 • Badania projektowe z punktu widzenia projektantów
 • Badania projektowe z punktu widzenia socjologów
 • Analiza potrzeb studenta jako użytkownika programu nauczania

Moduł III Problemy projektowe:

 • Analiza prowadzonych tematów projektowych na wszystkich uczelniach partnerskich
 • Design Thinking dotyczący budowania Empatii u studentów projektowania przez wprowadzenie zasad projektowania uniwersalnego w programie nauczania
 • Design Thinking dotyczący rozbudzenia u studentów umiejętności obserwacji otoczenia prowadzącej do odnajdywania problemów projektowych osób ze szczególnymi potrzebami

Moduł IV Projektowanie narzędzi do uczenia projektowania uniwersalnego

 • Design Thinking dotyczący przygotowywania przez studentów narzędzi symulujących niepełnosprawności jako pretekst do poznania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

 

Kluczowe korzyści ze szkolenia:

 • Wymiana doświadczeń dotyczących nauczania projektowania z nastawieniem na projektowanie uniwersalne
 • Możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym: projektant artysta, projektant inżynier. socjolog
 • Wypracowanie wspólnej ścieżki porozumienia na polu nauczania projektowania uniwersalnego

Data szkolenia:

2-3.03.2023

Godziny szkolenia:

10:00 – 13:30 (w tym 15 minut przerwy)

13:30 – 14:30 (przerwa obiadowa)

14:30 18:15 (w tym 15 minut przerwy)

Miejsce szkolenia:

Pomieszczenia dydaktyczne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podbrzezie 3 (dzielnica Kazimierz).

Zakwaterowanie i posiłki:

Uczestnikom szkolenia z Politechniki Opolskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Krakowa oraz zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia oraz kolację po pierwszym dniu.

Informacja na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

 

Ogłaszamy rekrutację na dwudniowe szkolenie pt.: Projektowanie Uniwersalne  w Designie i komunikacji wizualnej oraz Dostępność w Designie i Projektowaniu Uniwersalnym dla podmiotów otoczenia społecznego – gospodarczego Uczelni. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu POWER: „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 09-10.02.2023 r. w godzinach od 10 do 16 w pomieszczeniu A12 Centrum Wiedzy o Dostępności, mieszczącym się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 5 w Opolu. Organizator zapewnia wyżywienie w czasie szkolenia.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) do godziny 14:00 do Biura Projektu (Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole) następujący dokument:

 1. formularz zgłoszeniowy na warsztat/szkolenie [DOCX 294 KB],

Natomiast po zakwalifikowaniu do udziału Uczestnik przedkłada:

 1. deklarację udziału w projekcie [DOCX 80 KB],
 2. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania [DOCX 293 KB], 
 3. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [DOCX 66 KB].

Uwaga: Szanowni Państwo, pobierając dokumenty rekrutacyjne proszę zwrócić uwagę, by w przypadku dokumentu z kolorowym logo UE wydrukować go na drukarce kolorowej (dot. oświadczenia uczestnika projektu – pkt. 3).

Biuro projektu zlokalizowane jest na ulicy Prószkowskiej 76 (budynek 5, pok. 109 A), 45 – 758 Opole.

Kontakt do organizatora:

 • dr inż. Michał Böhm
  • Mikołajczyka 5 (pok. B 315), 45 – 271 Opole’;
  • tel.: 77 449 84 18;
  • e-mail: m.bohm@po.edu.pl
 • mgr Anna Kluger
  • Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole;
  • tel.: 77 449 83 55;
  • e-mail: a.kluger@po.edu.pl

Informacje dodatkowe o rekrutacji:


Informacja na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Organizator szkolenia postara się zapewnić wszelkie dogodności z uwagi na dostępność do szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek oraz pomieszczenia, w których będą prowadzone szkolenia spełniają standard architektoniczny. Uczestnicy będą pytani o specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Parking przy głównym wejściu do budynku posiada trzy oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Oprócz tego główne wejście do budynku prowadzi poprzez rampę podjazdową prowadzącą do automatycznie otwieranych drzwi przesuwnych. Transport publiczny organizowany przez Miejski Zarząd Komunalny w Opolu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełnia standardy dostępności.

Informacje szczegółowe na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami…


Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu POWER ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 25 listopada 2022 r. ogłaszamy nabór na szkolenie pt.
„Metodyka projektowania uniwersalnego oparta o pętle projektowo badawcze zgodnie z metodyką projektowania Lean UX – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Krakowskiej.”
dla pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.

Działanie to inicjuje cykl szkoleń podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej z zakresu projektowania uniwersalnego, który będzie kontynuowany przez Politechnikę Opolską oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje dot. rekrutacji i udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.• pracownicy Politechniki Opolskiej – w Biurze projektu (ul. Prószkowska 76 budynek 5, pok. 109 A, 45 – 758 Opole, e-mail: a.kluger@po.edu.pl tel.: 77 449 83 55, m.bohm@po.edu.pl tel. 77 449 84 18), od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00
• pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – w Dziale Rozwoju (ul. Podchorążych 2 pok. 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,
• pracownicy Politechniki Krakowskiej – w Biurze projektu (Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków pok. A212, tel. 12 628 38 02, e-mail dostępny.design@pk.edu.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00
[FORMULARZ]
Uwaga! Prosimy o drukowanie dokumentów zawierających symbole instytucji w kolorze!

Kluczowe aktywności podczas szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z istniejącymi metodykami projektowania i tym w jaki sposób wpływają one na rozwój uniwersalnego produktu.
• Zaprezentowanie i omówienie zasad planowania procesu projektowego oraz działań i narzędzi mających wpływ na jego rozwój.
• Przedstawienie i omówienie technik makietowania pozwalających uzyskać pożądany rezultat na odpowiednim etapie rozwoju produktu.
• Przekazanie informacji na temat opracowania scenariuszy badawczych w procesie projektowania uniwersalnego.

Kluczowe korzyści ze szkolenia:
• Wiedza na temat doboru metodyki projektowania do potrzeb projektu produktu uniwersalnego
• Umiejętność zaplanowania projektu w oparciu o różne tryby jego realizacji
• Umiejętność tworzenia agendy projektowo-badawczej w projekcie uniwersalnego produktu

Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 grudnia 2022 na terenie kampusu Wydziału Mechanicznego zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie. Moduły wykładowe i moduły warsztatowe odbędą się w Sali A209 oraz w Sali Rady Wydziału. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa 8 godzin lekcyjnych, między którymi przewidziane zostały przerwy kawowe i przerwa obiadowa.

Po dokonaniu wstępnej selekcji kandydatów, zakwalifikowani uczestnicy muszą złożyć w Biurze Projektu:
• Deklarację udziału w projekcie,
• Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest stałe zatrudnienie na jednej z uczelni biorących udział w Projekcie. Szkolenie przewiduje udział po 5 osób z każdej uczelni, o przyjęciu których zdecyduje miejsce na liście rankingowej. Szczegółowe zasady punktacji dostępne są w Regulaminie.

Uczestnikom szkolenia z Politechniki Opolskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Krakowa oraz zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia oraz kolację po pierwszym dniu. Podczas szkolenia dostępny będzie również bufet kawowy.

Wskazówki dojazdu komunikacją zbiorową z dworca Kraków Główny:

1. Po opuszczeniu pociągu należy kierować się schodami lub windą w dół do hali dworcowej
2. W hali dworcowej należy podążać w kierunku zachodnim wypatrując oznaczeń „wyjście”, Stare Miasto, ul. Pawia oraz piktogramu z ikoną tramwaju za którymi należy się kierować w stronę podziemnego przystanku tramwajowego
3. Po znalezieniu się na przystanku tramwajowym należy wsiąść do tramwaju linii 50 jadącym w kierunku „Kurdwanów P+R”.
4. Należy wysiąść na najbliższym przystanku „Rondo Mogilskie”. Po opuszczeniu tramwaju należy przejść najbliższym przejściem dla pieszych kierując się w stronę przystanku zlokalizowanego w sąsiedztwie parterowego pawilonu z kioskiem. Nazwa przystanku to również „Rondo Mogilskie”
5. Z tego przystanku należy wsiąść w jeden z tramwajów linii 4 lub 52. Uwaga, tramwaje linii 52 to składy wysokopodłogowe nieprzystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
6. Tramwajem linii 4 lub 52 (jadą tą samą trasą) należy przejechać 4 przystanki i wysiąść na 5-tym przystanku o nazwie „AWF”.
7. Po opuszczeniu tramwaju należy kierować się na przejście dla pieszych za tramwajem i przejść w stronę północną (przez torowisko) a następnie przez jezdnię. Schodząc z pasów należy uważać na rowery poruszające się po ścieżce rowerowej.
8. Po przejściu pasów należy kierować się na wprost i przejść przez pasy znajdujące się po lewej stronie na drugą stronę ulicy. Następnie należy kierować się w stronę wysokiego brązowego budynku połączonego przewiązkami z kolejnymi budynkami.
9. Budynek A wydziału mechanicznego to najwyższy budynek na kampusie do którego prowadzą dwa wejścia: od strony zewnętrznej (wschodniej) wewnętrznej (zachodniej). Wejście od strony zachodniej wyposażone jest w rampę podjazdową. Należy udać się wejściem do środka budynku.
10. Budynek wyposażony jest w windy, które znajdują się na prawej ścianie zaraz od wejścia idąc od strony zachodniej. Wchodząc od strony wschodniej należy minąć portiernię i korytarz, windy zlokalizowane są na ścianie po lewej stronie. Mapa tyflograficzna znajduje się z prawej strony wejścia na schody, które zlokalizowane są naprzeciwko wind.
11. Sala A209 znajduje się na 2 piętrze budynku. Po wyjściu z windy należy kierować się na wprost mijając schody od prawej strony i wejść w długi korytarz. Idąc schodami należy kierować się na lewo a następnie znów w lewo i wejść w długi korytarz.
12. Wejście do Sali znajduje się na końcu korytarza.

Alternatywnie po wyjściu z tramwaju na przystanku AWF można uruchomić aplikację IntoNavi, która za pomocą komend głosowych doprowadzi zainteresowanego do tablicy tyflograficznej znajdującej się przy schodach w hallu budynku A.

Pomoc w dostaniu się do Sali można uzyskać prosząc o asystę w portierni lub dzwoniąc pod numer 602 383 920.

Wskazówki dojazdu transportem indywidualnym:

Z autostrady A4 z kierunku Katowice:

CWOD mapka 1

1. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po S52, podążaj za znakami „Kraków/Warszawa”
2. Po 3.3km Zjedź, kierunek: profesora Adama Rożańskiego/DK7/DK79
3. Kontynuuj wzdłuż profesora Adama Rożańskiego/DK7/DK79 przez 8.5km
4. Wybierz jeden z dwóch lewych pasów, aby skręcić łagodnie w lewo w Estakada Imienia Generała Tadeusza Rozwadowskiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 5.4km
5. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 1.1km
6. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 2.5km
7. Skręć w prawo w Izydora Stella-Sawickiego i kontynuuj przez 1.3km
8. Zjedź, kierunek: al. Jana Pawła II i kontynuuj przez 500m
9. Skręć na najbliższym zjeździe w prawo – dotarłeś_aś do celu.

Z drogi krajowej nr 7 z kierunku Warszawa:

CWOD mapka 2

1. Kieruj się aleja 29 Listopada/DK7 na południe w stronę Stefana Banacha i kontynuuj przez 2.2 km.
2. Wybierz lewy pas, aby wjechać na III obwodnica/Lublańska/DK79, kierunek: Sandomierz i kontynuuj przez 1km
3. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 1.1km
4. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 2.5km
5. Skręć w prawo w Izydora Stella-Sawickiego i kontynuuj przez 1.3km
6. Zjedź, kierunek: al. Jana Pawła II i kontynuuj przez 500m
7. Skręć na najbliższym zjeździe w prawo – dotarłeś_aś do cel

UWAGA: ZMIANA TERMINU SZKOLENIA NA 19-20.12.2022
UWAGA: REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 02.12.2022

W związku z realizacją projektu POWER ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 14 listopada 2022 r. ogłaszamy nabór na szkolenie pt. „Projektowanie produktu uniwersalnego z wykorzystaniem technik szybkiego makietowania jako narzędzia badawczego – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla studentów na Politechnice Krakowskiej dla studentów Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.” Działanie to wpisuje się w cykl szkoleń podnoszących kompetencje studentów z zakresu projektowania uniwersalnego, który będzie kontynuowany przez Politechnikę Opolską oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje dot. rekrutacji i udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydata do projektu [wersja papierowa] należy składać w terminie

do 2 grudnia 2022r., do godz. 15:00

• studenci Politechniki Opolskiej – w Biurze projektu (ul. Prószkowska 76 budynek 5, pok. 109 A, 45 – 758 Opole, e-mail: a.kluger@po.edu.pl tel.: 77 449 83 55, m.bohm@po.edu.pl tel. 77 449 84 18), od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00
• studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – w Dziale Rozwoju (ul. Podchorążych 2 pok. 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,
• studenci Politechniki Krakowskiej – w Biurze projektu (Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków pok. A212, tel. 12 628 38 02, e-mail dostępny.design@pk.edu.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00
[FORMULARZ]
Uwaga! Prosimy o drukowanie dokumentów zawierających symbole instytucji w kolorze!

Kluczowe aktywności podczas szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z technikami makietowania
 • Zaprezentowanie i omówienie zasad planowania procesu projektowania produktu uniwersalnego oraz działań i narzędzi mających wpływ na jego rozwój
 • Generowanie w zespołach hipotez innowacji dotyczących produktu uniwersalnego w oparciu o konkretną grupę potrzeb
 • Przekazanie informacji na temat opracowania scenariuszy badawczych w procesie projektowania produktów.

Kluczowe korzyści ze szkolenia:

 • Umiejętność opracowania planu projektu uwzględniającego makietowanie jako podstawowe narzędzie projektowo-badawcze
 • Znajomość technik badawczych i umiejętność zaplanowania badań produktu uniwersalnego
 • Pozyskanie wiedzy na temat diagnozowania potrzeb i problemów osób ze specjalnymi potrzebami

Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20.12.2022 na terenie kampusu Wydziału Mechanicznego zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie. Moduły wykładowe i moduły warsztatowe odbędą się w Sali A209. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa 8 godzin lekcyjnych, między którymi przewidziana została przerwa obiadowa.

Po dokonaniu wstępnej selekcji kandydatów, zakwalifikowani uczestnicy muszą złożyć w Biurze Projektu:

• Deklarację udziału w projekcie,
• Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest aktualny status studenta na jednej z uczelni biorących udział w Projekcie. Szkolenie przewiduje udział po 7 osób z każdej uczelni, o przyjęciu których zdecyduje miejsce na liście rankingowej. Szczegółowe zasady punktacji dostępne są w Regulaminie.

Uczestnikom szkolenia z Politechniki Opolskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Krakowa, zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi oraz kolacja po pierwszym dniu warsztatów. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia.

Wskazówki dojazdu komunikacją zbiorową z dworca Kraków Główny:

1. Po opuszczeniu pociągu należy kierować się schodami lub windą w dół do hali dworcowej
2. W hali dworcowej należy podążać w kierunku zachodnim wypatrując oznaczeń „wyjście”, Stare Miasto, ul. Pawia oraz piktogramu z ikoną tramwaju za którymi należy się kierować w stronę podziemnego przystanku tramwajowego
3. Po znalezieniu się na przystanku tramwajowym należy wsiąść do tramwaju linii 50 jadącym w kierunku „Kurdwanów P+R”.
4. Należy wysiąść na najbliższym przystanku „Rondo Mogilskie”. Po opuszczeniu tramwaju należy przejść najbliższym przejściem dla pieszych kierując się w stronę przystanku zlokalizowanego w sąsiedztwie parterowego pawilonu z kioskiem. Nazwa przystanku to również „Rondo Mogilskie”
5. Z tego przystanku należy wsiąść w jeden z tramwajów linii 4 lub 52. Uwaga, tramwaje linii 52 to składy wysokopodłogowe nieprzystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
6. Tramwajem linii 4 lub 52 (jadą tą samą trasą) należy przejechać 4 przystanki i wysiąść na 5-tym przystanku o nazwie „AWF”.
7. Po opuszczeniu tramwaju należy kierować się na przejście dla pieszych za tramwajem i przejść w stronę północną (przez torowisko) a następnie przez jezdnię. Schodząc z pasów należy uważać na rowery poruszające się po ścieżce rowerowej.
8. Po przejściu pasów należy kierować się na wprost i przejść przez pasy znajdujące się po lewej stronie na drugą stronę ulicy. Następnie należy kierować się w stronę wysokiego brązowego budynku połączonego przewiązkami z kolejnymi budynkami.
9. Budynek A wydziału mechanicznego to najwyższy budynek na kampusie do którego prowadzą dwa wejścia: od strony zewnętrznej (wschodniej) wewnętrznej (zachodniej). Wejście od strony zachodniej wyposażone jest w rampę podjazdową. Należy udać się wejściem do środka budynku.
10. Budynek wyposażony jest w windy, które znajdują się na prawej ścianie zaraz od wejścia idąc od strony zachodniej. Wchodząc od strony wschodniej należy minąć portiernię i korytarz, windy zlokalizowane są na ścianie po lewej stronie. Mapa tyflograficzna znajduje się z prawej strony wejścia na schody, które zlokalizowane są naprzeciwko wind.
11. Sala A209 znajduje się na 2 piętrze budynku. Po wyjściu z windy należy kierować się na wprost mijając schody od prawej strony i wejść w długi korytarz. Idąc schodami należy kierować się na lewo a następnie znów w lewo i wejść w długi korytarz.
12. Wejście do Sali znajduje się na końcu korytarza.

Alternatywnie po wyjściu z tramwaju na przystanku AWF można uruchomić aplikację IntoNavi, która za pomocą komend głosowych doprowadzi zainteresowanego do tablicy tyflograficznej znajdującej się przy schodach w hallu budynku A.

Pomoc w dostaniu się do Sali można uzyskać prosząc o asystę w portierni lub dzwoniąc pod numer 602 383 920.

Wskazówki dojazdu transportem indywidualnym:

Z autostrady A4 z kierunku Katowice:

CWOD mapka 1

1. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po S52, podążaj za znakami „Kraków/Warszawa”
2. Po 3.3km Zjedź, kierunek: profesora Adama Rożańskiego/DK7/DK79
3. Kontynuuj wzdłuż profesora Adama Rożańskiego/DK7/DK79 przez 8.5km
4. Wybierz jeden z dwóch lewych pasów, aby skręcić łagodnie w lewo w Estakada Imienia Generała Tadeusza Rozwadowskiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 5.4km
5. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 1.1km
6. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 2.5km
7. Skręć w prawo w Izydora Stella-Sawickiego i kontynuuj przez 1.3km
8. Zjedź, kierunek: al. Jana Pawła II i kontynuuj przez 500m
9. Skręć na najbliższym zjeździe w prawo – dotarłeś_aś do celu.

Z drogi krajowej nr 7 z kierunku Warszawa:

CWOD mapka 2

1. Kieruj się aleja 29 Listopada/DK7 na południe w stronę Stefana Banacha i kontynuuj przez 2.2 km.
2. Wybierz lewy pas, aby wjechać na III obwodnica/Lublańska/DK79, kierunek: Sandomierz i kontynuuj przez 1km
3. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 1.1km
4. Trzymaj się lewej strony, jadąc dalej po estakada Imienia Generała pil. Mateusza Iżyckiego/III obwodnica/DK79 i kontynuuj przez 2.5km
5. Skręć w prawo w Izydora Stella-Sawickiego i kontynuuj przez 1.3km
6. Zjedź, kierunek: al. Jana Pawła II i kontynuuj przez 500m
7. Skręć na najbliższym zjeździe w prawo – dotarłeś_aś do celu.

loga ue

UWAGA! Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla pracowników Politechniki Opolskiej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.

Nabór uzupełniający na szkolenie rozpoczyna się 22.11.2022 i kończy 25.11.2022 o godzinie 12:00.

UWAGA! Przedłużamy termin zakończenia rekrutacji uzupełniającej do 28.11.2022 do godziny 12:00

Rekrutacja dla pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 10 listopada 2022 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn. „Projektowanie projektantów – warsztaty z konstruowania zadań z zakresu projektowania uniwersalnego” dla pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.

Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje dot. rekrutacji i udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydata do projektu [wersja papierowa] należy składać w terminie do 21 listopada 2022r., do godz. 15:00 

UWAGA! Przedłużamy termin zakończenia rekrutacji uzupełniającej do 28.11.2022 do godziny 12:00

 1. pracownicy Politechniki Opolskiej – w Biurze projektu (ul. Prószkowska 76 budynek 5, 109 A, 45 – 758 Opole, e-mail: a.kluger@po.edu.pl tel.: 77 449 83 55, m.bohm@po.edu.pl tel. 77 449 84 18), od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00
 2. pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – w Dziale Rozwoju (ul. Podchorążych 2 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,
 3. pracownicy Politechniki Krakowskiej – w Biurze projektu (Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków A09, tel. 12 628 38 02, e-mail pny.design@pk.edu.pl„>dostępny.design@pk.edu.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00

Uwaga! Obowiązuje jeden formularz zgłoszeniowy na wszystkie szkolenia/ warsztaty organizowane przez Politechnikę Opolską, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Politechnikę Krakowską.

Dokumenty rekrutacyjne:

Dla kandydata do projektu (na etapie zgłoszenia do projektu):

Dla uczestnika projektu (po zakwalifikowaniu przez Komisję rekrutacyjną):

Zakres/ opis warsztatów:

Tematyką szkolenia jest projektowanie projektantów – czyli podejście projektowe, w którym student projektowania staje się użytkownikiem programu nauczania kierunków wzorniczych.

Kluczowe aktywności podczas szkolenia:

Szkolenie składa się z 4 modułów, w czasie których specjaliści z Uniwersytetu Pedagogicznego przedstawią uczestnikom warsztatów następujące zagadnienia

Moduł I: Prototypowanie:

 • Procedury szybkiego prototypowania
 • Personalizacja produktów
 • VR w procesie prototypowania

Moduł II Badania:

 • Badania projektowe istniejące narzędzia do prowadzenia badań na grupach ze szczególnymi potrzebami
 • Badania projektowe z punktu widzenia projektantów
 • Badania projektowe z punktu widzenia socjologów
 • Analiza potrzeb studenta jako użytkownika programu nauczania

Moduł III Problemy projektowe:

 • Analiza prowadzonych tematów projektowych na wszystkich uczelniach partnerskich
 • Design Thinking dotyczący budowania Empatii u studentów projektowania przez wprowadzenie zasad projektowania uniwersalnego w programie nauczania
 • Design Thinking dotyczący rozbudzenia u studentów umiejętności obserwacji otoczenia prowadzącej do odnajdywania problemów projektowych osób ze szczególnymi potrzebami

Moduł IV Projektowanie narzędzi do uczenia projektowania uniwersalnego

 • Design Thinking dotyczący przygotowywania przez studentów narzędzi symulujących niepełnosprawności jako pretekst do poznania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Kluczowe korzyści ze szkolenia:

 • Wymiana doświadczeń dotyczących nauczania projektowania z nastawieniem na projektowanie uniwersalne
 • Możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym: projektant artysta, projektant inżynier. socjolog
 • Wypracowanie wspólnej ścieżki porozumienia na polu nauczania projektowania uniwersalnego 

Zakwaterowanie i posiłki

Uczestnikom szkolenia z Politechniki Opolskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Krakowa oraz zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia oraz kolację po pierwszym dniu.

loga ue

Rekrutacja dla studentek/ studentów Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 10 listopada 2022 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn. „Produkt uniwersalny UP – projektowanie dla osób z niepełnosprawnością wzroku” dla studentek/ studentów Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.

Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje dot. rekrutacji i udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydata do projektu [wersja papierowa] należy składać w terminie do 25 listopada 2022r., do godz. 15:00 

 1. pracownicy Politechniki Opolskiej – w Biurze projektu (ul. Prószkowska 76 budynek 5, 109 A, 45 – 758 Opole, e-mail: a.kluger@po.edu.pl tel.: 77 449 83 55, m.bohm@po.edu.pl tel. 77 449 84 18), od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00
 2. pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – w Dziale Rozwoju (ul. Podchorążych 2 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,
 3. pracownicy Politechniki Krakowskiej – w Biurze projektu (Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków A09, tel. 12 628 38 02, e-mail pny.design@pk.edu.pl„>dostępny.design@pk.edu.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00

Uwaga! Obowiązuje jeden formularz zgłoszeniowy na wszystkie szkolenia/ warsztaty organizowane przez Politechnikę Opolską, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Politechnikę Krakowską.

Dokumenty rekrutacyjne:

Dla kandydata do projektu (na etapie zgłoszenia do projektu):

Dla uczestnika projektu (po zakwalifikowaniu przez Komisję rekrutacyjną):

Zakres/ opis warsztatów:

Tematyką warsztatów jest projektowanie dotykowych książek włączających dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku.

W ramach zajęć będziemy zajmować się grafiką wypukłą i projektować kolażowe książki tyflograficzne, których podstawowym celem będzie integracja dzieci z niepełnosprawnością wzroku z pełnosprawnymi. Będziemy dążyć do uproszczenia ilustracji i przekazu, co jest cechą komunikacji wizualnej, ale kluczem naszego rozumowania będzie synteza graficzna wynikająca z zasad projektowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jednocześnie chcemy stworzyć coś co i u dzieci bez niepełnosprawności będzie rozwijać zdolności motoryczne i sensoryczne(haptyczne) przez użycie różnych materiałów. Kolażowa książka dotykowa wydaje się zatem być idealną odpowiedzią na tak postawione założenia projektowe, które Państwo będziecie uszczegóławiać w ramach swoich projektów grupowych.

Kluczowe aktywności podczas warsztatów:

 • Pogłębiona analiza potrzeb użytkowników projektu
 • Postawienie nadrzędnego celu projektowego
 • Design Thinkig dotyczący poszukiwania rozwiązania projektowego
 • Prototypowanie rozwiązania
 • Sprawdzenie przygotowanych prototypów z osobą niewidomą

 Kluczowe korzyści z warsztatów:

 • Wymiana doświadczeń między studentami uczelni partnerskich
 • Możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym: projektant artysta, projektant inżynier.
 • Praca w sprincie projektowym i możliwość szybkiej weryfikacji rozwiązań z przedstawicielem grupy docelowej.

Zakwaterowanie i posiłki

Uczestnikom szkolenia z Politechniki Opolskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Krakowa oraz zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia oraz kolację po pierwszym dniu.

loga ue

Rekrutacja dla kadry dydaktycznej Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 14 listopada 2022 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn. Projektowanie uniwersalne  w designie i komunikacji wizualnej oraz dostępność w designie i projektowaniu uniwersalnym – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Opolskiej.

UWAGA! Przedłużamy termin zakończenia rekrutacji uzupełniającej do 28.11.2022 do godziny 12:00

Szczegółowe informacje:

Ogłaszamy rekrutację na dwudniowe szkolenie pt.: Projektowanie uniwersalne  w designie i komunikacji wizualnej oraz dostępność w designie i projektowaniu uniwersalnym – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Opolskiej. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu POWER: „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”.

Wypełniony formularz zgłoszenia dla kadry  należy składać w biurze projektu na swojej uczelni.

Dla Politechniki Opolskiej biuro projektu zlokalizowane jest na ulicy Prószkowskiej 76 (budynek 5, pok. 109A), 45 – 758 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Dla Uniwersytetu Pedagogicznego biuro projektu zlokalizowane jest w Dziale Rozwoju (ul. Podchorążych 2 pok. 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,

Dla Politechniki Krakowskiej biuro projektu zlokalizowane jest przy Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków pok. A212, tel. 12 628 38 02, e-mail dostępny.design@pk.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Kontakt dla kadry z Politechniki Opolskiej:

 • dr inż. Michał Böhm
  • Mikołajczyka 5 (pok. B 315), 45 – 271 Opole’;
  • tel.: 77 449 84 18;
  • e-mail: m.bohm@po.edu.pl
 • mgr Anna Kluger
  • Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole;
  • tel.: 77 449 83 55;
  • e-mail: a.kluger@po.edu.pl

Natomiast po zakwalifikowaniu do udziału Uczestnik przedkłada:

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/ szkoleniach dla kadry dydaktycznej jest zatrudnienie na jednej z uczelni biorących udział w Projekcie. Szkolenie przewiduje udział łącznie 10 osób z trzech uczelni w jednym szkoleniu. Na potrzeby najbliższego szkolenia zostaną zrekrutowane 3 osoby z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 3 osoby z Politechniki Krakowskiej oraz 4 z Politechniki Opolskiej o przyjęciu których zdecyduje miejsce na liście rankingowej. Szczegółowe zasady punktacji dostępne są w Regulaminie.

Uczestnikom szkolenia z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Opola oraz zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia. Podczas szkolenia dostępny będzie również bufet kawowy. Dla uczestników szkolenia z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej przysługiwać będzie kolacja po pierwszym dniu szkolenia.

UWAGA: Szanowni Państwo, pobierając dokumenty rekrutacyjne proszę zwrócić uwagę, by w przypadku dokumentu z kolorowym logo UE wydrukować go na drukarce kolorowej (dot. oświadczenia uczestnika projektu – pkt.4).


Rekrutacja dla kadry dydaktycznej Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 14 listopada 2022 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn. Projektowanie uniwersalne  w designie i komunikacji wizualnej oraz dostępność w designie i projektowaniu uniwersalnym – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Opolskiej.

Szczegółowe informacje:

Ogłaszamy rekrutację na dwudniowe szkolenie pt.: Projektowanie uniwersalne  w designie i komunikacji wizualnej oraz dostępność w designie i projektowaniu uniwersalnym – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Opolskiej. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu POWER: „ Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 15-16.12.2022 r. w godzinach od 10 do 16 w pomieszczeniu A12 Centrum Wiedzy o Dostępności, mieszczącym się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 5 w Opolu.

Nabór na szkolenie rozpoczyna się 14.11.2022 i kończy 25.11.2022 o godzinie 15:00.

Wypełniony formularz zgłoszenia dla kadry [DOCX 296 KB] należy składać w biurze projektu na swojej uczelni.

Dla Politechniki Opolskiej biuro projektu zlokalizowane jest na ulicy Prószkowskiej 76 (budynek 5, pok. 109A), 45 – 758 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Dla Uniwersytetu Pedagogicznego biuro projektu zlokalizowane jest w Dziale Rozwoju (ul. Podchorążych 2 pok. 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,

Dla Politechniki Krakowskiej biuro projektu zlokalizowane jest przy Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków pok. A212, tel. 12 628 38 02, e-mail dostępny.design@pk.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Kontakt dla kadry z Politechniki Opolskiej:

 • dr inż. Michał Böhm
  • Mikołajczyka 5 (pok. B 315), 45 – 271 Opole’;
  • tel.: 77 449 84 18;
  • e-mail: m.bohm@po.edu.pl
 • mgr Anna Kluger
  • Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole;
  • tel.: 77 449 83 55;
  • e-mail: a.kluger@po.edu.pl

Natomiast po zakwalifikowaniu do udziału Uczestnik przedkłada:

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/ szkoleniach dla kadry dydaktycznej jest zatrudnienie na jednej z uczelni biorących udział w Projekcie. Szkolenie przewiduje udział łącznie 10 osób z trzech uczelni w jednym szkoleniu. Na potrzeby najbliższego szkolenia zostaną zrekrutowane 2 osoby z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2 osoby z Politechniki Krakowskiej oraz 6 z Politechniki Opolskiej o przyjęciu których zdecyduje miejsce na liście rankingowej. Szczegółowe zasady punktacji dostępne są w Regulaminie.

Uczestnikom szkolenia z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Opola oraz zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia. Podczas szkolenia dostępny będzie również bufet kawowy. Dla uczestników szkolenia z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej przysługiwać będzie kolacja po pierwszym dniu szkolenia.

UWAGA: Szanowni Państwo, pobierając dokumenty rekrutacyjne proszę zwrócić uwagę, by w przypadku dokumentu z kolorowym logo UE wydrukować go na drukarce kolorowej (dot. oświadczenia uczestnika projektu – pkt.4).

loga ue

Rekrutacja dla studentek/ studentów Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.  W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 14 listopada 2022 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn. Warsztaty wyjazdowe I z zakresu projektowania uniwersalnego  w kontekście designu i przedmiotów codziennego użytku dla studentów na Politechnice Opolskiej.

Szczegółowe informacje:

Ogłaszamy rekrutację na dwudniowe warsztaty pt.: Warsztaty wyjazdowe I z zakresu projektowania uniwersalnego  w kontekście designu i przedmiotów codziennego użytku dla studentów na Politechnice Opolskiej. Warsztaty organizowane są w ramach projektu POWER: „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 7-8.12.2022 r. w godzinach od 10 do 16 w pomieszczeniu A12 Centrum Wiedzy o Dostępności, mieszczącym się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 5 w Opolu.

Nabór na szkolenie rozpoczyna się 14.11.2022 i kończy 25.11.2022 o godzinie 15:00.

Wypełniony formularz zgłoszenia dla studentów [DOCX 295 KB] należy składać w biurze projektu na swojej uczelni.

Dla Politechniki Opolskiej biuro projektu zlokalizowane jest na ulicy Prószkowskiej 76 (budynek 5, pok. 109A), 45 – 758 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Dla Uniwersytetu Pedagogicznego biuro projektu zlokalizowane jest w Dziale Rozwoju (ul. Podchorążych 2 pok. 138, tel: 12 662 64 09, e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,

Dla Politechniki Krakowskiej biuro projektu zlokalizowane jest przy Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków pok. A212, tel. 12 628 38 02, e-mail dostępny.design@pk.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Kontakt dla kadry z Politechniki Opolskiej:

 1. dr inż. Michał Böhm
  • Mikołajczyka 5 (pok. B 315), 45 – 271 Opole’;
  • tel.: 77 449 84 18;
  • e-mail: m.bohm@po.edu.pl
 2. mgr Anna Kluger
 3. Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole;
 4. tel.: 77 449 83 55;
 5. e-mail: a.kluger@po.edu.pl

Natomiast po zakwalifikowaniu do udziału Uczestnik przedkłada:

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach dla studentów jest:

 1. posiadanie statusu studenta Uczelni lub uczelni partnerskich, udokumentowane zaświadczeniem z Centrum Obsługi Studenta/ Działu Spraw Studenckich/ jednostki uczelnianej uprawnionej do przekazywania tego typu informacji (w przypadku uczelni partnerskich) wraz z potwierdzoną średnią ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów;
 2. studiowanie na jednym z poniższych kierunków:
  1. Wzornictwo przemysłowe (Politechnika Opolska),
  2. Design i/ lub Art& design (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
  3. Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego (Politechnika Krakowska).

Szkolenie przewiduje udział po 7 osób z każdej uczelni, o przyjęciu których zdecyduje miejsce na liście rankingowej. Szczegółowe zasady punktacji dostępne są w Regulaminie.

Uczestnikom szkolenia z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej przysługuje nieodpłatny transport kolejowy do i z Opola oraz zakwaterowanie w noc między dniami szkoleniowymi. Organizator szkolenia zapewni wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w obu dniach szkolenia. Dla uczestników szkolenia z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej przysługiwać będzie kolacja po pierwszym dniu szkolenia.

UWAGA: Szanowni Państwo, pobierając dokumenty rekrutacyjne proszę zwrócić uwagę, by w przypadku dokumentu z kolorowym logo UE wydrukować go na drukarce kolorowej (dot. oświadczenia uczestnika projektu – pkt.4).

loga ue

Ogłaszamy rekrutację na dwudniowe szkolenie pt.: Projektowanie Uniwersalne  w Designie i komunikacji wizualnej oraz Dostępność w Designie i Projektowaniu Uniwersalnym dla podmiotów otoczenia społecznego – gospodarczego Uczelni. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu POWER: „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 27-28.10.2022 r. w godzinach od 10 do 16 w pomieszczeniu A12 Centrum Wiedzy o Dostępności, mieszczącym się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 5 w Opolu. Organizator zapewnia wyżywienie w czasie szkolenia.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do dnia 24.10.2022 r. (poniedziałek) do godziny 14:00 do Biura Projektu (Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole) następujący dokument:

 1. formularz zgłoszeniowy na warsztat/szkolenie [DOCX 294 KB],

Natomiast po zakwalifikowaniu do udziału Uczestnik przedkłada:

 1. deklarację udziału w projekcie [DOCX 80 KB],
 2. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania [DOCX 293 KB], 
 3. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [DOCX 66 KB].

Uwaga: Szanowni Państwo, pobierając dokumenty rekrutacyjne proszę zwrócić uwagę, by w przypadku dokumentu z kolorowym logo UE wydrukować go na drukarce kolorowej (dot. oświadczenia uczestnika projektu – pkt. 3).

Biuro projektu zlokalizowane jest na ulicy Prószkowskiej 76 (budynek 5, pok. 109 A), 45 – 758 Opole.

Kontakt do organizatora:

 • dr inż. Michał Böhm
  • Mikołajczyka 5 (pok. B 315), 45 – 271 Opole’;
  • tel.: 77 449 84 18;
  • e-mail: m.bohm@po.edu.pl
 • mgr Anna Kluger
  • Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole;
  • tel.: 77 449 83 55;
  • e-mail: a.kluger@po.edu.pl

loga ue