Rekrutacja na studia II stopnia

image_pdfimage_print

Zostały ogłoszone listy osób przyjętych na studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w semestrze letnim, roku akad. 2011/2012.

Harmonogram rekrutacji na semestr letni w roku akad. 2011/2012

Wydział Mechaniczny
Studia stacjonarne II stopnia

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów.

09.01 – 13.02.2012

2. Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji  Rekrutacyjnej.

Kraków, al. Jana Pawła II 37, bud. 5, pokój 118.

30.01 – 13.02.2012(decyduje data wpływu dokumentów do WKR)

3.Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmów    kwalifikacyjnych i egzaminów.

14.02 – 15.02.2012

4. Ogłoszenie list osób przyjętych.

17.02.2012

5. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

23.02.2012

 

Studia niestacjonarne II stopnia

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów.

09.01 – 13.02.2012

2. Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Kraków, al. Jana Pawła II 37, bud. 5, pokój 117.

30.01 – 13.02.2012(decyduje data wpływu dokumentów do WKR)

3. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów.

14.02 – 15.02.2012

4. Ogłoszenie list osób przyjętych.

17.02.2012

5. Dostarczenie przez osoby przyjęte do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, jednego egzemplarza umowy w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne.

w terminie ustalonym przez WKR

6. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

23.02.2012

Rekrutacja na studia II stopnia

image_pdfimage_print

Uprzejmie informujemy studentów ostatniego semestru studiów I stopnia
o konieczności elektronicznej rejestracji
oraz złożenia dokumentów w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej
w celu ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej.