IPS rekrutacja

Rusza rekrutacja na specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych

image_pdfimage_print

Inżynieria Pojazdów Szynowych to uruchomiona w 2017 roku innowacyjna specjalność, prowadzona w systemie dualnym na kierunku Inżynieria Środków Transportu przez Katedrę Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Główną cechą tej specjalności jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwami branżowymi – od tworzenia programu kształcenia, przez współudział w prowadzeniu zajęć przez praktyków z branży, po udostępnianie infrastruktury laboratoryjnej i symulacyjnej przez firmy partnerskie. Studenci są przygotowani do przyszłej pracy zawodowej w profilach kompetencyjnych takich jak: konstruktor mechanik, technolog mechanik, inżynier ds. obliczeń, inżynier projektu, inżynier ds. eksploatacji, inżynier ds. serwisu. Grupy studenckie liczą maksymalnie 15 osób, co zapewnia odpowiedni kontakt dydaktyczny studenta z wykładowcą i wykwalifikowanymi praktykami z branży – w myśl relacji „mistrz – uczeń”.

Największą innowacją w stosunku do innych prowadzonych specjalności są płatne staże inżynierskie (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę) trwające przez cały ostatni semestr w wybranym przedsiębiorstwie. Podczas stażu student efektywnie wykorzystuje zdobytą na uczelni wiedzę oraz umiejętności. Pracuje, realizując konkretne zadania z profilu kompetencyjnego wybranej firmy lub instytucji, używa systemów informatycznych, których obsługi nauczył się podczas laboratoriów komputerowych na uczelni. Praca dyplomowa inżynierska jest realizowana z tematyki związanej z projektami wykonywanymi podczas stażu w przemyśle pod kierunkiem dwóch promotorów: przedstawicieli uczelni i przemysłu.

Na specjalność mogą aplikować studenci WSZYSTKICH kierunków Wydziału Mechanicznego, a rekrutacja jest dwuetapowa – zgłoszenie kandydatury i rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie szczegóły dot. rekrutacji można znaleźć TUTAJ.