Silniki Spalinowe

image_pdfimage_print

Program studiów na specjalności Silniki Spalinowa umożliwia rozwinięcie ogólnych inżynierskich umiejętności w dziedzinie budowy maszyn, w oparciu o wiedzę podstawową zdobytą na poprzednich latach studiów i zastosowaniu tej wiedzy w zakresie budowy, badań i użytkowania silników spalinowych. Specjalność ta kształci specjalistów w zakresie silników spalinowych różnych typów i wielkości, silników przepływowych oraz ich specjalistycznego osprzętu. Profil tej specjalności obejmuje zagadnienia konstrukcyjne, technologiczne oraz eksploatacyjne.
Absolwent posiada umiejętność stosowania wiedzy podstawowej do rozwiązywania zagadnień technicznych związanych z działaniem silników i ich osprzętu, jak i również z ich konstrukcją, technikami wytwarzania i eksploatacją. Cechuje go znajomość problematyki badań silników spalinowych i ich osprzętu, a także badań wybranych elementów i zespołów, przy stosowaniu nowoczesnej, specjalistycznej aparatury pomiarowej i wykorzystaniu zaawansowanych technik komputerowych. Absolwent zapoznany jest z współczesnymi kierunkami rozwojowymi w dziedzinie silników spalinowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony środowiska przed skażeniami motoryzacyjnymi. Posiada wiedzę w zakresie technologii nowych paliw i materiałów eksploatacyjnych.
Uzyskana wiedza i przygotowanie do pracy zawodowej stwarzają możliwości zatrudnienia absolwentów w zasadzie we wszystkich przedsiębiorstwach związanych z budową i eksploatacją maszyn, a szczególnie w przemyśle silnikowym, specjalistycznych instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach użytkujących silniki spalinowe, bazach transportowych, stacjach diagnostycznych i specjalistycznych stacjach obsługi samochodów.