Marek Hankus

Skład osobowy -old

image_pdfimage_print

Hankus Marek

Przewodniczący WRSS,  RW, Senat PK,
Prezydium URSS, URSS

Wyraz Elżbieta

I-szy zastępca, Przewodnicząca WKS, Senat PK, RW, URSS


Kowalski Paweł

II z-ca przew. Komisja Dydaktyczna, RW, WKS, URSS


Biedrawa Piotr

URSS


Kolonko Marta

URSS


Nowak Arnold

RW, Komisja ds. Rozwoju WM, URSS

Ostrowska Róża

RW, WKS, URSS

Pyclik Roman

Przewodniczący Komisji Kultury,Komisja Dydaktyczna, RW, WKS, URSS

Mochocka Barbara

RW, WKS, URSS

Pietrzak Joanna

RW, WKS, URSS

Czartoryski Paweł

RW, URSS

Kufel Anna

URSS

Moczydłowska Magdalena

Komisja ds. Promocji WM, URSS,

Objaśnienia:

URSS- Uczelniana Rada Samorządu Studentów

RW- Rada Wydziału

WKS- Wydziałowa Komisja Stypendialna