Ślubowanie – informacja dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

image_pdfimage_print

Studenci, którzy nie zgłosili się osobiście w wyznaczonym terminie, tj. 4 października br; aby złożyć ślubowanie, proszeni są o niezwłoczne dostarczenie druku ślubowania do dziekanatu lub przesłania pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Politechnika Krakowska

al. Jana Pawła II 37

31-864 Kraków

Niepodpisanie ślubowania w terminie do 14 października 2021 r. będzie skutkować niepodjęciem studiów i skreśleniem z listy studentów.

Druk ślubowania można pobrać z Wirtualnego Dziekanatu przy ogłoszeniu „Komunikat dla studentów I roku”