1

Specjalności na Inżynierii Materiałowej

W trakcie studiów możliwe są do wyboru dwie specjalności:

1. Materiały Konstrukcyjne (MK).
2. Inżynieria Spajania Materiałów (ISM).