1

Specjalności na kierunku AiR

W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności:

1. Automatyzacja Systemów Wytwarzania.
2 .Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych.
3. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń.
4. Mechatronika