mrpo

Spotkania panelowe

image_pdfimage_print

Biuro Projektu POKL
Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
tel. 12 628 38 05
fax 12 628 38 08
cnp@mech.pk.edu.pl
www.mech.pk.edu.pl/cnp 

Małopolski Związek Pracodawców
tel. 12 294 06 03
fax. 12 421 59 99
www.pracodawcy.org.p

 

Szanowni Państwo

 

       Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w dwóch panelach dyskusyjnych:

  • pierwszy nt. „Praktyki i staże – oczami studentów”
  • drugi nt. „Przedsiębiorcy o praktykach i stażach”

organizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału
Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

       Spotkania panelowe odbędą się 28 października (czwartek) 2010 roku w godzinach:
11:00 – 12:00 (pierwszy panel), 12:15 – 13:15 (drugi panel) w budynku 5 w sali 8 
Politechniki Krakowskiej, w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 37.

W dyskusji panelowej wezmą udział: przedsiębiorcy, pracownicy naukowi i studenci.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniach panelowych poprzez wysłanie formularza
zgłoszeniowego drogą elektroniczną lub faksem do dnia 26 października 2010 r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 

Biuro Projektu
Wydział Mechaniczny PK
tel. 12 628 38 05
fax. 12 628 38 08
www.mech.pk.edu.pl/cnp

 

 

 

 

 

Małopolski Związek Pracodawców
tel. 12 294 06 03
fax. 12 421 59 99
www.pracodawcy.org.pl