STAŻ PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

image_pdfimage_print

STAŻ PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Ostateczny termin złożenia wniosku 15.02.2017 – pokój 03 u Anny Krzak

Warunki przyjęcia wniosku:

  1. Osoba składająca wniosek w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 musi uzyskać wpis na 3 semestr studiów II stopnia
  2. Osoba składająca wniosek do dnia 15.02.2017 powinna mieć wpisane do systemu HMS/wirtualny dziekanat wszystkie oceny
  3. Średnia ocen z dwóch zaliczonych semestrów studiów II stopnia nie może być niższa niż 4,60
  4. Student musi posiadać dwie pozytywne opinie przygotowanie przez nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora w tym opinię nauczyciela akademickiego przewidywanego jako opiekun naukowy stażu.
  5. Student musi posiadać akceptację kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytut), w której odbędzie się staż

Po złożeniu dokumentów i spełnieniu wymogów formalnych dokumenty aplikacyjne zostaną przekazane do akceptacji Dziekana Wydziału.

Wniosek i regulamin dostępny jest na stronie:

www.pk.edu.pl w zakładce studia I i II stopnia – studenci stażyści

14.01.2017 r.

Staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego

image_pdfimage_print

STAŻ PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Ostateczny termin złożenia wniosku 18.02.2016 – pokój 03 (mgr inż. Anna Krzak)

Warunki przyjęcia wniosku:

1.    Osoba składająca wniosek w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 musi uzyskać wpis na 3 semestr studiów II stopnia

2.    Osoba składająca wniosek do dnia 18.02.2016 powinna mieć wpisane do systemu HMS/wirtualny dziekanat wszystkie oceny

3.    Średnia ocen z dwóch zaliczonych semestrów studiów II stopnia nie może być niższa niż 4,60

4.    Student musi posiadać dwie pozytywne opinie przygotowanie przez nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora w tym opinię nauczyciela akademickiego przewidywanego jako opiekuna naukowego stażu.

5.    Student musi posiadać akceptację kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytut), w której będzie odbywał się staż

Po spełnieniu wymogów formalnych dokumenty aplikacyjne zostaną przekazane do akceptacji Dziekana Wydziału.

Staż trwa 5 miesięcy od 1 marca do 31 lipca 2016 r.

Wniosek i regulamin dostępne są na stronie:
http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=195&lang=pl

Staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego

image_pdfimage_print

Podstawowe informacje odnośnie stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego

Ostateczny termin złożenia wniosku

10.09.2015 – pokój 03 u Anny Krzak

Warunki przyjęcia wniosku:

  1. Osoba składająca wniosek w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 musi być zarejestrowana na 3 semestr studiów II stopnia
  2. Aby dokonać rejestracji student powinien mieć zaliczone dwa semestry studiów. Dodatkowo średnia ocen z dwóch zaliczonych semestrów studiów II stopnia nie może być niższa niż 4,60
  3. Student musi posiadać dwie pozytywne opinie przygotowanie przez nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora w tym opinie nauczyciela akademickiego przewidywanego jako opiekuna naukowego stażu.
  4. Student musi posiadać akceptację kierownika jednostki organizacyjnej wydziału na odbycie stażu w tej jednostce

Po spełnieniu wymogów formalnych dokumenty aplikacyjne zostaną przekazane do akceptacji Dziekana Wydziału.

Wniosek i regulamin dostępny jest na stronie:

www.pk.edu.pl w zakładce studia I i II stopnia – studenci stażyści