Staże i szkolenia zagraniczne – JRC

image_pdfimage_print

Jeżeli chcesz wyjechać na staż lub szkolenie zagraniczne, jesteś zainteresowany prowadzeniem badań w najlepszych zagranicznych instytutach naukowych, weź udział w bezpłatnym dniu informacyjnym, który odbędzie się 7 grudnia br. w Politechnice Krakowskiej. Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są tylko do piątku.

Podczas dnia otwartego zostanie zaprezentowana bogata oferta stypendialna i badawcza Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre – JRC). JRC oferuje indywidualnym naukowcom (studentom, doktorantom, doktorom, ale także absolwentom wyższych uczelni, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu badań), stypendia badawcze, staże, praktyki oraz warsztaty i szkolenia specjalistyczne. Organizowane są one w siedmiu najlepszych europejskich instytutach naukowych: Instytut Energii w Holandii, Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów w Belgii, Instytut Pierwiastków Transuranowych w Niemczech, Instytuty: Zdrowia i Ochrony Konsumenta, Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju we Włoszech oraz Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych w Hiszpanii. Podczas konferencji swoimi doświadczeniami z pobytu w instytutach JRC podzielą się byli i obecni stypendyści JRC. Udział w spotkaniu zadeklarował również Krzysztof Maruszewski – Dyrektor JRC z Instytutu Materiałów Odniesienia i Pomiarów w Belgii.
Zakres badawczy powyższych instytutów jest bardzo szeroki, poczynając od standardów bezpieczeństwa zabawek dla dzieci, poprzez doskonalenie materiałów stosowanych jako implanty biodrowe, aż do wykorzystania systemu satelitów do monitorowania przeznaczenia gruntów. Swoją działalność prowadzą one w ścisłej współpracy z europejskimi zespołami naukowymi, uniwersytetami i organizacjami badawczymi.
Staże zagraniczne to bardzo cenne doświadczenie. Pracodawcy bardzo cenią sobie taki rodzaj praktyk. Dodatkowo osoba uczestnicząca w takim wyjeździe, ma szansę na podszkolenie języka i wymiany doświadczeń, zetknięcie się z innym środowiskiem.

Osoby zainteresowane prowadzeniem badań lub stażem w ww. ośrodkach, zapraszamy na dzień otwarty w Politechnice Krakowskiej, który odbędzie się 7 grudnia w sali konferencyjnej Kotłownia, w godz. 9:00-13:00. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.transfer.edu.pl.

Szczegółowych informacji udzielają:
Dorota Markiewicz-Roszak: markiewicz@transfer.edu.pl
Dawid Gacek: gacek@transfer.edu.pl
tel. 12 628 25 88