1

Staże – druki

zał. 1. Wniosek

zał. 1a. Oświadczenie o kwalifikowalności

zał. 1b. Zaświadczenie średnia 2019

zał. 1c. Oświadczenie OzN

zał. 1d. Oświadczenie monit

zał. 2. Formularz zgloszeniowy uczest WM

zał. 3a. Oświadczenie dane os. staże

zał. 3b. Oświadczenie studenta staże cz.b

zał. 6. Dziennik stażu

zał. 6a. reg. lista obecnosci

zał. 7. reg. zaswiadczenie o odbytym stażu

zał. 8. reg. karta wykonywanych zadań opiekuna stażu

zał.9 reg wniosek o zwrot kosztow wynagrodzenia opiekuna stazu

zał. 9a

zał. 10. reg. sprawozdanie z 3-miesiecznego stażu

zał. 11. Ankieta BSz

zał. 12a. Oferta stażu Pracowawca 2019

zał. 12b. Wykaz materiałów Pracodawcy

zał. 12c. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych Pracodawcy