smmu

Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

image_pdfimage_print

Kształcenie na specjalności „Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń” obejmuje zagadnienia: budowy i diagnostyki maszyn oraz modelowania z zastosowaniem technik komputerowych. Zarówno treści, jak i zakres przedmiotów specjalnościowych uwzględniają fakt, że istotnym elementem nowoczesnego wykształcenia jest obecnie możliwość profesjonalnego korzystania ze współczesnych narzędzi komputerowego zapisu konstrukcji, analizy i syntezy ruchu oraz multimedialnych systemów przekazu informacji. Szczególnie projektowanie maszyn oraz układów sterowania i automatyzacji, jak również obsługa badań i diagnozowania maszyn są obecnie zdominowane przez technikę cyfrową. Stąd na specjalności „Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń” szczególną wagę przywiązuje się do stosowania nowoczesnych programów i systemów CAD w procesie edukacji, mając na uwadze zastosowanie zdobytych umiejętności w przyszłej pracy zawodowej. Specjalność dając wysokie wykształcenie inżynierskie, stanowi dobre przygotowanie w zakresie technik komputerowych w aspekcie potrzeb przemysłu.

Kierownik specjalności:  Dr. hab. inż. Andrzej Sobczyk, Prof.PK

Oprócz sterowania i monitoringu proponujemy również wiedzę praktyczną z zakresu:

  • maszyn i urządzeń do budowy obiektów: inżynieryjnych, przemysłowych, komunalnych oraz mieszkaniowych,
  • urządzeń transportowych z uwzględnieniem systemów logistycznych,
  • wyspecjalizowanych maszyn do budowy dróg, autostrad i pasów startowych,
  • nowoczesnych układów napędu i sterowania ruchem maszyn i manipulatorów oraz autonomicznych urządzeń przejezdnych.

Szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia eksploatacyjne oraz zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w budowie tych maszyn i urządzeń. Dobór tematyki nie jest przypadkowy. Ma ona na celu zapoznanie studentów z powszechnie stosowanymi maszynami i układami napędowymi, co w konsekwencji ma ułatwić znalezienie miejsca pracy.

Specjalność „Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń” jest specjalnością uniwersalną, która nie ogranicza Cię, lecz daje Ci solidne podstawy na przyszłość w zjednoczonej Europie.


Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

Tu nas znajdziesz w internecie: http://lbt.pk.edu.pl/index.php/pl/dydaktyka/specjalnosci/66-specjalnosc-simmiu