PS

Student-Wynalazca

image_pdfimage_print

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym  lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granica. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. Pięciu laureatów nagród głównych konkursu weźmie udział w 45 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 29 marca – 2 kwietnia 2017 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych sześciu edycjach konkursu, nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 11 złotych, 11 srebrnych, 3 brązowe medale oraz 13 nagród specjalnych.

Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwać od 21 listopada 2016 roku do 15 stycznia 2017 roku. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie www.cowi.tu.kielce.pl

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej:

Małgorzata Kita, mchechelska@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 358

Kamil Kot, kkot@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 387