1

Studia III stopnia

Informacje ogólne
Programy studiów
Opiekunowie i tematyka prac do realizacji
Akty prawne
Informacje ogólne
Od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie w ramach studiów III stopnia realizowane jest w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej.
Adres strony internetowej Szkoły Doktorskiej: szkoladoktorska.pk.edu.pl
Informacje dotyczące kształcenia oraz funkcjonowania w Szkole Doktorskiej można uzyskać również u doktorantów Wydziału Mechanicznego:
mgr inż. Aleksandra Lisowska, e-mail: aleksandra.lisowska@doktorant.pk.edu.pl – SDPK;
mgr inż. Maciej Paluch, e-mail: maciej.paluch@doktorant.pk.edu.pl – SDPK.
Programy studiów

Programy studiów obowiązujące do roku akademickiego 2019/2020:

 

Opiekunowie i tematyka prac do realizacji

Akty prawne