Studia I stopnia (inżynierskie)

image_pdfimage_print

Na studiach I stopnia, przygotowujących do wykonywania zawodu informatyka oraz ewentualnego podjęcia studiów II stopnia, zrezygnowano z standardowego podziału na specjalności, umożliwiając studentom samodzielny wybór przedmiotów specjalizujących w ramach czterech bloków przedmiotów wybieralnych:

– inżynieria przemysłowa,
– inżynieria oprogramowania, 
– systemy informatyczne w medycynie
– systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

Dzięki tak elastycznemu planowi studiów, każdy ze studentów ukończy dwa wybrane przez siebie bloki przedmiotów wybieralnych, specjalizując się w dwóch wybranych dziedzinach, co może stanowić niewątpliwy atut w przyszłej pracy zawodowej.

Dużą wagę przywiązujemy do znajomości przez studentów języka angielskiego, dlatego też, język ten jest obowiązkowy, a nasi absolwenci powinni posługiwać się nim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Studia I stopnia (inżynierskie)

image_pdfimage_print

 

Od roku akademickiego 2014/2015 na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a więc także na kierunku Inżynieria Biomedyczna, uruchamiane są w ramach studiów I stopnia, wyłącznie studia stacjonarne.

Studia trwają 7 semestrów.

W trakcie studiów możliwe są do wyboru dwie specjalności:

1. Biomechanika Urazów
2. Inżynieria Kliniczna

Studia I stopnia (inżynierskie)

image_pdfimage_print

Od roku akademickiego 2014/2015 na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a więc także na kierunku Automatyka i Robotyka, uruchamiane są w ramach studiów I stopnia, wyłącznie studia stacjonarne. Studia trwają 7 semestrów.

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki oraz algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia prowadzona jest na kierunki, stąd przyjęcie na Automatykę i Robotykę gwarantuje studiowanie na tym kierunku. Są na nim realizowane cztery specjalności:

–  Automatyzacja systemów wytwarzania

–  Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

–  Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń

–  Mechatronika

 

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

–  użytkowania sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, a także opracowywania własnych, prostych aplikacji programowych oraz programowania sterowników PLC i CNC,

–  wykorzystania sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i projektowaniu układów automatyki,

–  użytkowania systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji,

–  projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,

–  podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. 

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

–  przemyśle budowy maszyn, chemicznym, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych,

–  przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych,

–  jednostkach naukowo-badawczych,

–  innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Studia I stopnia (inżynierskie)

image_pdfimage_print

Studia I stopnia (inżynierskie)

 

Od roku akademickiego 2014/2015 na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a więc także na kierunku Transport, uruchamiane są w ramach studiów I stopnia, wyłącznie studia stacjonarne.

 

Studia trwają 7 semestrów.

 

W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności:

1. Eksploatacja pojazdów samochodowych  (EPS)

2. Eksploatacja i niezawodność w transporcie  (EiNwT)

3. Inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego (IMBiSTP)

4. Logistyka i spedycja   (LiS)

 

Warto zaglądnąć na strony:

dla EPShttp://m4.mech.pk.edu.pl/page/16,specjalnosci_ipsiss

dla EiZwT i LiShttp://m8.mech.pk.edu.pl/index.php/pl/studia/specjalnosci

dla IMBiSTPhttp://lbt.pk.edu.pl/index.php/pl/dydaktyka/specjalnosci/65-specjalnosc-imbistp

Studia I stopnia (inżynierskie)

image_pdfimage_print

Studia inżynierskie to I stopień TWOJEJ KARIERY

Inżynieria produkcji to  nowy kierunek studiów na Wydziale  Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, wprowadzony od roku akademickiego 2015/16 (zamiast kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji).

Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Produkcji umożliwią uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami i systemami produkcyjnymi. Przygotowują m.in. do:

 • projektowania procesów technologicznych typowych dla wytwarzania części maszyn i urządzeń technologicznych,
 • projektowania wyrobów,
 • zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • udziału w pracach badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technicznych i organizacyjnych,
 • udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego,
 • zastosowania technik CAx i technik multimedialnych w zagadnieniach inżynierii produkcji,
 • organizowania, zarządzania i koordynowania zespołów pracowniczych.

Dyplomowanie na studiach I stopnia realizowane jest w zakresie czterech następujących specjalności:

Studia I stopnia (inżynierskie)

image_pdfimage_print

Od roku akademickiego 2014/2015 na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a więc także na kierunku Mechanika I budowa Maszyn, uruchamiane są w ramach studiów I stopnia, wyłącznie studia stacjonarne.

 

Studia trwają 7 semestrów.

W trakcie studiów możliwe są do wyboru specjalności:

 1. APARATURA I INSTALACJE PRZEMYSŁOWE,
 2. BUDOWA I BADANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
 3. MECHANIKA KONSTRUKCJI I MATERIAŁÓW,
 4. SILNIKI SPALINOWE,
 5. ZAAWANSOWANE MECHANIKA OBLICZENIOWA  (Advanced Computational Mechanics) w języku angielskim
 6. URZĄDZENIA CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE,

Studia I stopnia (inżynierskie)

image_pdfimage_print

Od roku akademickiego 2014/2015 na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a więc także na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, w ramach studiów I stopnia uruchamiane są wyłącznie studia stacjonarne.

 

Studia trwają 7 semestrów.

 

W trakcie studiów możliwe są do wyboru trzy specjalności:

1. Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska (BPiS) – http://riad.pk.edu.pl/~kap/edukacja/bpis.htm

2. Bezpieczeństwo transportu drogowego (BTD).

3. Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych (BMUiSE).

Studia I stopnia (inżynierskie)

image_pdfimage_print

Od roku akademickiego 2014/2015 na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a więc także na kierunku Energetyka, uruchamiane są w ramach studiów I stopnia, wyłącznie studia stacjonarne.

 

Studia trwają 7 semestrów.

W trakcie studiów możliwe są do wyboru dwie specjalności:

1. Energetyka Odnawialna (EO)
2. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE)