1

Studia I stopnia (inżynierskie)

Na studiach I stopnia, przygotowujących do wykonywania zawodu informatyka oraz ewentualnego podjęcia studiów II stopnia, zrezygnowano z standardowego podziału na specjalności, umożliwiając studentom samodzielny wybór przedmiotów specjalizujących w ramach czterech bloków przedmiotów wybieralnych:

– inżynieria przemysłowa,
– inżynieria oprogramowania, 
– systemy informatyczne w medycynie
– systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

Dzięki tak elastycznemu planowi studiów, każdy ze studentów ukończy dwa wybrane przez siebie bloki przedmiotów wybieralnych, specjalizując się w dwóch wybranych dziedzinach, co może stanowić niewątpliwy atut w przyszłej pracy zawodowej.

Dużą wagę przywiązujemy do znajomości przez studentów języka angielskiego, dlatego też, język ten jest obowiązkowy, a nasi absolwenci powinni posługiwać się nim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.