Studia II stopnia (magisterskie)

image_pdfimage_print

STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI to studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania.

Przygotowują m.in. do:

 • twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania, projektowania oraz wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych,
 • kreowania rozwiązań problemów technicznych i organizacyjnych,
 • organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych,
 • samodzielnego prowadzenia działalności w wybranym obszarze inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej,
 • kierowania zespołami ludzkimi w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej i państwowej,
 • koordynowania projektów w zespołach międzynarodowych,
 • doradztwa technicznego i organizacyjnego.

Na studiach magisterskich na kierunku Inżynieria Produkcji masz możliwość dyplomowania w jednym z czterech obszarów tematycznych rozszerzających podstawy teoretyczne, wiedzę i kompetencje z zakresu specjalności studiowanej na studiach inżynierskich tj.:

 • Zarządzanie jakością, gdzie nauczysz się projektowania i organizacji systemów jakości, metod komputerowego wspomagania zarządzania jakością, zasad norma-lizacji i certyfikacji, metod oceny dokładności pomiarów, współrzędnościowej techniki pomiarowej, będziesz miał możliwość uzyskania uprawnień pełnomocnika ds. jakości i asystenta jakości (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.). Przedmioty w blokach specjalnościowych: Walidacja procedur i systemów pomiarowych, Metody oceny dokładności pomiarów i SPC, Nadzorowanie narzędzi i systemów pomiarowych.

Plany i program studiów

 • Zarządzanie produkcją, gdzie nauczysz się zarządzania zasobami przedsiębiorstw w cyklu życia wyrobu, planowania, organizowania, sterowania oraz kontrolowania procesów produkcyjnych oraz poznasz nowoczesne metody i techniki wytwarzania, modelowania i symulacji procesów wytwórczych.  Przedmioty w blokach specjalnościowych: Kontroling procesów i analiza ryzyka,  Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych,  Foresight technologiczny i public relations.

Plany i program studiów

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem, gdzie nauczysz się organizacji działalności gospodarczej, oceny planowanych przedsięwzięć gospodarczych, planowania  i przewidywania skutków podejmowanej działalności gospodarczej, opracowywać strategie marketingowe oraz przeprowadzać badania i analizy rynku, poznasz zasady komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia negocjacji w biznesie. Przedmioty w blokach specjalnościowych:Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,  Niekonwencjonalne technologie wytwarzania, Monitoring, modelowanie i symulacja procesów obróbki.

Plany i program studiów

 • Multimedia i poligrafia, gdzie poznasz zaawansowane metody montażu obrazu i dźwięku, zaawansowane technologie poligraficzne, zasady pracy dziennikarskiej oraz komunikacji interpersonalnej, nauczysz się zarządzania mediami elektronicznymi i kierowania ich produkcją, opracowywania projektów multimedialnych dla potrzeb poligrafii, Internetu, telewizji i telekomunikacji, widowisk teatralnych i plenerowych. Przedmioty w blokach specjalnościowych: Zaawansowane technologie poligraficzne, Rejestracja obrazów i animacje komputerowe 3D, Obróbka obrazu i efekty specjalne,  Obróbka dzwięku z elementami akustyki​.

Plany i program studiów

WIĘCEJ INFORMACJI