Studia II stopnia (magisterskie)

image_pdfimage_print

 

Studia trwają 3 semestry. Studia stacjonarne II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim.

Studia niestacjonarne II stopnia rozpoczynają się w semestrze zimowym.

Studia drugiego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Rekrutacja kandydatów na studia II stopnia od roku akademickiego 2007/08 prowadzona jest na specjalności.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

–  rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle,

–  wykorzystywania w praktyce przemysłowej technik decyzyjnych oraz wiedzy systemowej,

–  prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych,

–  kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych,

–  ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania wyzwań badawczych,

–  kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

–  przemyśle budowy maszyn, chemicznym, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych,

–  jednostkach wykorzystujących automatyzację procesów i systemów oraz zajmujących się doradztwem w tym zakresie,

–  instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Specjalności:

– Automatyzacja Systemów Wytwarzania

– Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

– Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

– Mechatronika

 

Szczegółowy opis specjalności:

http://m6.mech.pk.edu.pl/air/cele/drugi.html