reklama siut

Systemy i Urządzenia Transportowe

image_pdfimage_print

Specjalność uwzględniająca światowe tendencje w kształceniu specjalistów systemów i urządzeń przeznaczonych do przemieszczania ludzi i towarów w wielkich aglomeracjach, centrach handlowych i komunikacyjnych, zakładach pracy i fabrykach, a także w branży rekreacyjno-sportowej.

Profile dyplomowania:

  • systemy i urządzenia transportu bliskiego
  • urządzenia przeładunkowe, dźwignice, kolejki linowe
  • maszyny drogowe i utrzymania dróg transportowych
  • eksploatacja, diagnostyka, monitoring
  • wytwarzanie i odnowa urządzeń transportu bliskiego
  • sterowanie i automatyzacja systemów transportu bliskiego
  • energooszczędne układy napędowe środków transportu bliskiego

W ramach specjalności „Systemy i urządzenia transportowe” szczególną wagę przywiązuje się do stosowania nowoczesnych programów i systemów wspomagania komputerowego prac inżynierskich, zarówno w zakresie edukacyjnym jak i aplikacyjnym.

„Systemy i urządzenia transportowe” to specjalność dająca bardzo dobre wszechstronne przygotowanie z zakresu budowy, konstrukcji, eksploatacji, diagnostyki, odnowy i napraw urządzeń technicznych na wybranych przykładach najnowszych systemów transportowych, w tym dźwignic, przenośników, maszyn roboczych, gwarantująca szerokie uniwersalne wykształcenie inżynierskie, pozwalające na szybką adaptację w trudnych uwarunkowaniach współczesnego rynku pracy.

Dostarczy Ci ona także specjalistycznej wiedzy z obszaru najnowszych technik komputerowego wspomagania projektowania, monitoringu i diagnostyki eksploatacyjnej oraz atestacyjnej maszyn, zarządzania i logistyki systemów transportowych, a w szczególności zastosowania programów: AutoCAD, Solid Edge, Solid Works, Vissim, ACSL, Pro-Engineering, LabWindows, Working Model 3D, Ansys, Therm, Simulink, LabView, Cosmos, VTVIN, PG5, Matlab oraz wielu innych.

Poznasz również współczesne systemy automatyzacji, autodiagnostyki, sterowania i teleserwisowania urządzeń transportowych.

W procesie kształcenia szczególnie wyeksponowane są tematyka eksploatacyjna oraz zagadnienia dozoru, których zakres wynika bezpośrednio z wymogu przyjęcia w Polsce dyrektyw Unii Europejskiej.

Wygraj przyszłość – świat potrzebuje inżynierów!


Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

Tu nas znajdziesz w internecie: http://lbt.pk.edu.pl/index.php/pl/dydaktyka/specjalnosci/65-specjalnosc-imbistp