Szkolenie z praw i obowiązków studenta

image_pdfimage_print

W dniu 4 października 2021r. odbędzie się szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta prowadzone przez Samorząd Studencki PK zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Po ukończonym szkoleniu dziekanat zaprasza studentów do podpisania ślubowania, odbioru legitymacji studenckiej oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta. Niepodpisanie ślubowania będzie skutkować niepodjęciem studiów i skreśleniem z listy studentów.

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Zapraszamy studentów studiów niestacjonarnych w dniu 4 października 2021 r. w godzinach 17:00-19:00 do sali A019 po  odbiór legitymacji studenckiej, zaświadczenia potwierdzającego status studenta oraz złożenia podpisanego druku ślubowania zamieszczonego w wirtualnym dziekanacie.

Studenci, którzy nie mogą w wyznaczonym terminie osobiście złożyć ślubowania proszeni są o niezwłoczne przesłanie ślubowania pocztą na adres :

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Politechniki Krakowskiej

Al.Jana Pawła II 37

31-864 Kraków

Niepodpisanie ślubowania w terminie do 14 października 2021r. będzie skutkować niepodjęciem studiów i skreśleniem z listy studentów.