Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

image_pdfimage_print

Specjalność ta jest ukierunkowana na nowoczesne zastosowania technik informatycznych w systemach produkcyjnych. Absolwent otrzymuje szeroką wiedzę o charakterze narzędziowym z zakresu technologii informatycznych stosowanych w systemach produkcyjnych, takich jak: sieci komputerowe i technologie internetowe, programowanie układów sterowania, projektowanie systemów ekspertowych, zaawansowane techniki CAD/CAM, systemy i zastosowania inżynierskie MES, komputerowe systemy zarządzania i sterowania produkcją, komputerowa analiza obrazu oraz metody komputerowe dla inżynierów. W swojej specyfice specjalność nie koncentruje się na jednorodnej tematyce inżynierskiej, a przedstawia szeroką gamę problemów zorientowanych na zastosowania technologii informatycznych w procesie rozwoju wyrobu, w tym zwłaszcza: kreowaniu konstrukcji, realnym i wirtualnym wytwarzaniu, inteligentnym sterowaniu i zarządzaniu produkcją. Specjalność Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych jest z założenia nastawiona na kandydatów zainteresowanych zdobyciem wiedzy o szerokim zakresie, zapewniającym dużą elastyczność na współczesnym, konkurencyjnym rynku pracy. Dzięki programowi uwzględniającemu trendy rozwojowe najnowszych technologii, oferuje solidne podstawy zarówno w procesie poszukiwania satysfakcjonującego miejsca pracy, jak również dalszego kształcenia, niezbędnego w dynamicznie rozwijającym się świecie.

Kierownik specjalności: Dr hab. inż. Jerzy Zając, Prof. PK