TRANSPORT – studia I stopnia

image_pdfimage_print

    Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie  szerokiej wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów transportowych, a w szczególności: inżynierii środków transportu, inżynierii ruchu, analizy systemów transportowych i eksploatacji środków transportu.

Absolwenci kierunku posiadają umiejętność planowania, organizacji i eksploatacji środków i systemów transportu z wykorzystaniem osiągnięć nowoczesnej informatyki. Przygotowani są do projektowania, organizowania, nadzorowania oraz zarządzania systemami i procesami transportowymi, rozwiązywania zagadnień dotyczących logistyki i ochrony środowiska, planowania i zarządzania procesami eksploatacji środków transportu, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu, wykorzystywania nowoczesnych technik wspomagania komputerowego w transporcie, jak też do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz słownictwo specjalistyczne w tym języku z zakresu kierunku kształcenia.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia daje szeroką możliwość podjęcia pracy w jednostkach eksploatacji środków transportu samochodowego, szynowego, lotniczego i bliskiego, w jednostkach organizacyjnych służb ruchu, w zakładach obsługowo-naprawczych, firmach spedycyjnych i centrach logistycznych a także w innych jednostkach gospodarczych, gdzie wymagana jest interdyscyplinarna wiedza techniczna i informatyczna.