transp

TRANSPORT – studia niestacjonarne; II stopień

image_pdfimage_print

Studia trwają 3 semestry.

Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych trzech, specjalności:

1. Eksploatacja i Mechatronika Samochodów (EiMS).
2. Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie (EiZwT).
3. Logistyka i Spedycja (LiS).
4. Systemy i Urządzenia Transportowe (SiUT).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY
– PLAN SPECJALNOŚCI:

– dla EiMS
dla EiZwT
dla SiUT

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI:
EiMS
EiZwT
SiUT

Oznaczenia:
W – wykład
C/S – ćwiczenia/seminarium
L –  laboratorium
Lk – laboratorium komputerowe
P – projekt

Warto zaglądnąć na strony: dla EPS – http://riad.usk.pk.edu.pl/~m-4/ i http://riad.usk.pk.edu.pl/~m-4/M44.html
dla EiZwT – http://m8.mech.pk.edu.pl/
dla SiUT – http://graf.mech.pk.edu.pl/