trans

TRANSPORT – studia stacjonarne; I stopień

image_pdfimage_print


Studia trwają 7 semestrów.

W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności:

1. Logistyka i Spedycja (LiS).
2. Eksploatacja Pojazdów Samochodowych (EPS).
3. Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie (EiZwT).
4. Systemy i Urządzenia Transportowe (SiUT).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY
– PLAN SPECJALNOŚCI:

LiS
EPS
EiZwT
SiUT

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI:
– LiS
EPS
EiZwT
SiUT

Oznaczenia:
W – wykład
C/S – ćwiczenia/seminarium
L –  laboratorium
Lk – laboratorium komputerowe
P – projekt