Transport

image_pdfimage_print

O kierunku

T R A N S P O R T – wszędzie i zawsze był i będzie . . .

Studia na kierunku TRANSPORT zapewniają szeroką wiedzę z zakresu  nowoczesnych  systemów  transportowych, zagadnień dotyczących logistyki i ochrony środowiska a w szczególności:
inżynierii transportu, ruchu i eksploatacji środków transportu.

Absolwenci kierunku posiadają umiejętność:

 • planowania, organizacji i eksploatacji środków transportu, maszyn budowlanych i systemów transportu,
 • projektowania systemów, procesów  oraz technologii poszczególnych  rodzajów transportu
  i maszyn budowlanych,
 • nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • kierowania zespołami i zarządzania,
 • prowadzenia różnorodnych badań i analiz,
 • biegłego wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych (IT) w praktyce.

Studia na kierunku TRANSPORT pozwolą Ci poznać:

 • funkcjonowanie systemów nowoczesnego transportu,
 • konstrukcję, technologię wytwarzania oraz eksploatację pojazdów, maszyn budowlanych i urządzeń transportowych,
 • zarządzanie, logistykę, marketing oraz organizację infrastruktury transportowej.

… a także problematykę:

ekologii, inżynierii ruchu, informatyki stosowanej, projektowania i modelowania, prowadzenia badań
i diagnostyki, jakości, bezpieczeństwa, niezawodności i wielu, wielu innych…!

Studia I i II stopnia

TRANSPORT – Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

Ta specjalność – to wiedza z zakresu:

 • nowoczesnych  metod  zarządzania, marketingu i logistyki na rynku środków transportowych,
 • wspomagania  komputerowego procesów eksploatacji,
 • organizacji i funkcjonowania jednostek obsługowo-naprawczych środków  transportu,
 • monitoringu  procesów  zużycia i  niezawodności  elementów maszyn w szczególności  pojazdów,
 • metod i środków badań prognostycznych.

Cechy programu nauczania:

 • wszechstronność treści merytorycznych  z  dziedziny transportu,
 • uniwersalność – możliwość  wykorzystania  zdobytej wiedzy w  dziedzinach  pokrewnych,
 • nowoczesność – szerokie wykorzystanie metod komputerowych
  w procesie  dydaktycznym.

Organizujemy praktyki studenckie m.in. w:

 • KRK Airport Services  Kraków
 • DB SCHENKER
 • M-CARS BMW Kraków
 • MARIMEX Opel Kraków
 • Viamot Ltd Kraków
 • PKP CARGO S.A.
 • MPK S.A. Kraków
 • Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego S.A. Kraków
 • „Spedycja Polska – SPEDCONT”
 • Equus Sp. Z.o.o. Kraków
 • Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
 • A.D. TOYOTA Service Nowak Kraków
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
 • oraz wiele innych

TRANSPORT – Logistyka i Spedycja

Logistyka i Spedycja to odpowiedź na rosnące zainteresowanie specjalistami z tej dziedziny.

Logistyka zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań, zmierzających  do  osiągnięcia  możliwie  najkorzystniejszych  relacji pomiędzy  poziomem  świadczonych  usług,  a  poziomem  i strukturą związanych z tym kosztów.

Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towarów różnymi środkami transportu zarówno w obszarze kraju jak i na arenie międzynarodowej.

Umiejętności i wiedza absolwenta:

 • Kierowanie działalnością logistyczną przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego,
 • Samodzielne formułowanie i realizacja zadań logistycznych,
 • Określanie celów logistycznych w przedsiębiorstwie i sposobów ich osiągania w powiązaniu z działalnością całej firmy,
 • Identyfikowanie źródeł problemów logistycznych  w przedsiębiorstwie,
 • Koordynowanie działań w ramach projektów logistycznych,
 • Analizowanie kosztów logistycznych  w ujęciu krótko i długookresowym.

Współpraca międzynarodowa:

 • E!1769: TRANSCELOG – The logistic center at the point of the track gauge change 1520/1435 mm in the East-West transport systems
 • E!2635: TRANSCEOLOG-SAFETY – Safety and Monitoring of East-West Transportation Systems.
 • E!2453: CARGO FLOW – Reengineering East–West rail cargo flows for service and speed.
 • E!3836: SLINT – Sea-land intermodal transport along the Gdańsk – Odessa corridor.
 • E!2353: RAIL GAUGE CHANGE – Wirtschaftlichkeitsuntersuchung über  den Einsatz von System   zum automatischen Spurwechsel von Eisenbahngüterwagen im Ost-West-Verkehr am  Beispiel des PAN-Korridors I.
 • E!2652: RAIL MOUNT – Ecological Mountain Railway as an Element of the Steady Development  of a Tourist Region in Poland.
 • E!3023: MODLOC – Modernization of the diesel traction vehicles for East – West transit services  on the Wide-Gauge Metallurgic Railway Line (LHS).

Dzięki naszym osiągnięciom jako nieliczni w Polsce zostaliśmy zaproszeni na europejski szczyt innowacyjności 3th Innovation Summit 2011.