Uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla absolwentów kierunku Energetyka

image_pdfimage_print

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dziennik Ustaw 2014, Poz. 1278) absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych.
Ponadto absolwenci tego kierunku mogą starać się także o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie.

Tekst rozporządzenia